external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ก่อนสมัครบัตรเครดิต ทำบัตรเสริม ต้องรู้อะไรบ้าง

23 ม.ค. 2567


 • ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรเสริมทุกใบ ผู้ถือบัตรหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 • เมื่อสมัครบัตรเครดิต ttb และทำบัตรเสริม ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า - รายปี ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

 

เมื่อต้องการสมัครบัตรเครดิตสักใบ หลายคนอาจต้องการสมัครบัตรเสริมเอาไว้ด้วย ไม่ว่าเพื่อที่จะใช้บัตรเครดิตร่วมกันกับคนสนิทที่ไว้ใจ คนในครอบครัว เช่น พ่อแม่ที่ทำบัตรเสริมให้ลูก หรือสามีภรรยาที่มีบัตรเครดิตใบเดียวกัน รวมถึงกลุ่มเพื่อนที่วางแผนเที่ยวด้วยกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถติดตามการใช้จ่ายผ่านบัตรได้ง่าย รวมถึงแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน แต่ก่อนจะสมัครบัตรเสริมเพิ่มอีกใบ มีอะไรที่ควรรู้ก่อนทำบัตรเครดิต

บัตรเสริม บัตรเครดิต คืออะไร

ในการสมัครบัตรเครดิตแต่ละครั้ง จะมีตัวเลือกในการสมัครบัตรเสริมเพื่อเพิ่มบัตรเครดิตไว้ใช้ได้อีกใบ บัตรเสริมสำหรับบัตรเครดิต จึงหมายถึง บัตรเครดิตเพิ่มเติมอีกใบที่สามารถใช้จ่ายได้ทุกอย่างเหมือนบัตรเครดิตใบหลัก ทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เท่ากับบัตรหลัก เช่น เครดิตเงินคืน หรือ คะแนนสะสม โดยจะเป็นยอดรวมกันของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม โดยคะแนนจะปรากฏที่บัตรหลัก


วงเงินบัตรเสริมเป็นอย่างไร

วงเงินบัตรเครดิตที่มีบนบัตรเครดิต หมายถึง วงเงินสูงสุดที่ธนาคารอนุมัติให้ใช้ ดังนั้นแล้ว เมื่อสมัครบัตรเสริมเพิ่มอีกใบจึงเป็นการแชร์จำนวนวงเงินร่วมกัน ซึ่งการมีบัตรเสริมก็ยังสามารถใช้จ่ายต่างๆ เหมือนบัตรหลักได้อย่างอิสระ เพียงแต่วงเงินที่ใช้ผ่านบัตรเสริมต้องไม่เกินไปกว่าวงเงินที่มีอยู่บนบัตรหลักนั่นเอง ซึ่งสามารถตรวจสอบทุกรายการใช้จ่าย ทั้งวงเงินที่ใช้ไป หรือ วงเงินคงเหลือที่มีบนบัตรเครดิตได้ผ่านทาง แอปพลิเคชัน ttb touch


ข้อดีของการทำบัตรเสริม

เมื่อมีบัตรเสริมจากบัตรเครดิตเพิ่มอีกใบ นอกจากจะมีข้อดีเช่นเดียวกันกับบัตรเครดิตใบหลัก คือ มีเครดิตเงินคืนกลับเข้าบัญชี ได้รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่าย จะนำคะแนนสะสมที่มีแลกเป็นโบนัสไมล์สะสมก็สามารถทำได้ โดยคะแนนจะเป็นยอดรวมกันของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม โดยคะแนนจะปรากฏที่บัตรหลัก รวมถึงได้ประโยชน์จากประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางที่พ่วงมากับบัตรเครดิต เมื่อชำระค่าโดยสาร และตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต

แต่ก็ต้องไม่ลืมว่า ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกใบ ผู้ถือบัตรหลักจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังนั้นแล้วการมีบัตรเครดิตเสริมเพิ่มอีกใบ จึงต้องแน่ใจว่าจะสามารถติดตามการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้

ดังนั้นแล้ว เมื่อทำบัตรเสริม มักจะเป็นการเพิ่มบัตรเครดิตเสริมให้กับคนในครอบครัวหรือคนที่ไว้ใจ เช่น สามีภรรยาใช้บัตรเครดิตร่วมกันเพื่อแบ่งเบาภาระยอดบิลรายเดือน เพิ่มความสะดวกในการซื้อของใช้ในบ้าน ติดตามการใช้จ่ายระหว่างกันได้ รวมถึง พ่อแม่ที่เลือกทำบัตรเครดิตเสริมให้ลูกมีสำรองใช้ในยามฉุกเฉินหรือเพื่อให้ลูกเรียนรู้การมีวินัยทางการเงินตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นต้น

นอกจากนั้น การทำบัตรเสริมเมื่อสมัครบัตรเครดิต ttb ยังไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า - รายปี ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมแต่อย่างใด

ก่อนทำบัตรเครดิตเสริม อะไรบ้างที่ต้องรู้ บัตรเสริม คืออะไร วงเงินบัตรเสริม ข้อดี


สมัครบัตรเสริม บัตรเครดิต ttb ทำอย่างไรบ้าง

เมื่อสมัครบัตรเครดิต ttb สามารถเลือกเพิ่มบัตรเครดิตอีกใบเป็นบัตรเสริมได้ ซึ่งการสมัครบัตรเครดิต ttb สามารถสมัครได้ผ่านทางช่องทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://www.ttbbank.com/th/personal/credit-cards รวมถึงสมัครบัตรเครดิตผ่านแอป ttb touch และที่สาขาของ ttb โดยจำเป็นต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้


สมัครบัตรเครดิต ttb so smart และ ttb so fast ต้องใช้อะไรบ้าง

คุณสมบัติสำหรับการสมัครบัตรหลัก บัตรเครดิต ttb so smart และ ttb so fast

 • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 • มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี
 • อายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 2 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

คุณสมบัติสำหรับการสมัครบัตรเสริม บัตรเครดิต ttb so smart และ ttb so fast

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป


สมัครบัตรเครดิต ttb absolute ต้องใช้อะไรบ้าง

คุณสมบัติสำหรับการสมัครบัตรหลัก บัตรเครดิต ttb absolute

 • กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชาติไทย
 • อายุ 20 - 70 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 75,000 บาท/เดือน
 • สำหรับพนักงานประจำต้องมีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการต้องประกอบกิจการ 2 ปี ขึ้นไป
 • กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชาติต่างชาติ
 • อายุ 20 - 70 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 200,000 บาท/เดือน
 • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ
 • มี Work Permit ในประเทศไทย
 • ทำงานอยู่ในบริษัทที่เป็น ttb Corporate Banking หรือ Multi Banking หรือ ING และ บริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศไทย

คุณสมบัติสำหรับการสมัครบัตรเสริม ttb absolute

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.ttbbank.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ttb contact center 1428 หรือที่สาขา ทีทีบี รวมถึงกรณีมีข้อร้องเรียนใด ๆ สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ ttb contact center 1428 หรือที่ทุกสาขาของ ทีทีบี

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด