external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

วางแผนการเงินวัยเกษียณ
สำหรับคนโสด

แผนการเงินสไตล์คนโสดสนิท ให้ชีวิตวัยเกษียณ Happy & Strong

#fintips #เคล็ดลับการเงิน #วางแผนการเงินฉบับLGBTQ+

14 มี.ค. 2565


  • บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย และจัดการหนี้อย่างเป็นสัดส่วน
  • วางแผนออมเงินระยะยาว และเงินออมฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อไว้ล่วงหน้า
  • ลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทน สร้าง Passive income อิสระทางการเงินดังฝันไว้
  • สร้างหลักประกันให้ตัวเองและคนข้างหลังด้วยประกันชีวิต และประกันสุขภาพ

 

เป็นที่รู้กันว่าในปัจจุบันอัตราการเกิดนั้นลดลง สังคมผู้สูงอายุก็ขยายตัวขึ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่มวัยทำงาน หรือ Gen Y ก็เลือกที่จะครองชีวิตเป็นโสดมากกว่าการมีคู่ชีวิต และกลุ่มคนบางส่วนก็อยู่ด้วยกันโดยไม่จดทะเบียนสมรส รวมถึงยินดีที่จะใช้ชีวิตโดยปราศจากทายาทสืบสกุล เมื่อคนรุ่นใหม่เกิดอาการหวงความโสดเข้าแล้ว ด้วยการศึกษา รายได้ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ปัจจัยที่หลากหลายเหล่านี้ ทำให้พวกเขาพึงพอใจที่จะรักษาอิสรภาพในการใช้ชีวิตของตัวเองโดยลำพังแบบไม่ง้อใคร

แต่ไม่ว่าคุณจะเลือกครองชีวิตโสดจนเกษียณ หรือเลือกที่จะอยู่ท่ามกลางครอบครัวใหญ่มีลูกหลานพร้อมหน้า แน่นอนว่าการวางแผนการเงินระยะยาวให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ เพื่อชีวิตดี ๆ ในบั้นปลายเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

แล้วตอนนี้คุณโสดอยู่หรือเปล่า ?

เหมือนการอยู่คนเดียวจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า การเลือกอยู่เป็นครอบครัวหลายคน แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่เลย เพราะอนาคตไม่แน่นอน เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ถึงเวลาที่ต้องจริงจังกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ แล้วตั้งแต่วันนี้

4 หลักง่าย ๆ เพื่อวางแผนการเงินวัยเกษียณ สำหรับคนโสด


บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย และจัดการหนี้อย่างเป็นสัดส่วน

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน ไม่ว่าจะด้วยการจดบันทึกลงสมุดอย่างง่าย หรือพึ่งพาแอปพลิเคชันเพื่อความมสะดวก ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของรายได้และการใช้จ่าย ทำให้สามารถคำนวณและคาดคะเนรายจ่ายในเดือนถัดไป แบ่งสัดส่วนรายได้ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ยังเป็นจำเป็นต้องเช็กสถานะทางการเงินของตัวเองอยู่เสมอ ด้วยการสำรวจภาระหนี้ที่มีอยู่ และจัดประเภทเป็นหนี้ดี หรือหนี้ฟุ่มเฟือย เพื่อให้สามารถจัดลำดับความสำคัญ และหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ที่ไม่จำเป็นได้อย่างเหมาะสม โดยหนี้ที่ไม่สร้างรายได้และควรหลีกเลี่ยง เช่น หนี้บัตรเครดิต เป็นต้น ที่สำคัญคือการชำระหนี้ให้ตรงเวลา เพื่อไม่ให้กระทบกับแผนการเงินระยะยาว


วางแผนออมเงินระยะยาว และเงินออมฉุกเฉิน โดยคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อไว้ล่วงหน้า

การวางแผนเพื่อออมเงินในระยะยาวเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใด สถานะโสดหรือสมรส ซึ่งการออมเงินนั้นจำเป็นต้องอาศัยความมีวินัยในตัวเอง เทคนิกง่าย ๆ คือการ “เก็บก่อนใช้” อย่างน้อยควรเก็บออมให้ได้ 10-20% ของรายได้ต่อเดือน ไม่ว่าจะในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์ หรือ รูปแบบอื่น ๆ ก็ตาม ไม่ใช่แค่สำรองไว้ใช้ในอนาคตเท่านั้น แต่เป็นการกันเงินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่ประสบปัญหาทางสุขภาพ หรืออุบัติเหตุ โดยควรออมเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ที่สะดวกและง่ายต่อการเบิกถอนออกมาได้ทันที แถมยังให้ผลตอบแทนสูง

สิ่งที่ควรคำนึงถึงขณะที่วางแผนออมเงิน คืออัตราเงินเฟ้อ ยิ่งเงินเฟ้อสูง มูลค่าเงินเก็บในมือเราหรืออำนาจซื้อที่มียิ่งลดลง ในอนาคตข้าวของย่อมมีราคาแพงขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงควรเลือกแหล่งเก็บเงินที่ให้ผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ เพื่อสร้างเงินออมที่มีให้เติบโตเร็วกว่าค่าเงินที่ลดลง เช่น บัญชีเงินฝากประจำ หรือบัญชีออมทรัพย์รูปแบบอื่นที่ให้ดอกเบี้ยสูง แต่ยืดหยุ่นกว่าบัญชีฝากประจำ เป็นต้น


ลงทุนเพื่อให้เงินทำงานแทน สร้าง Passive income อิสระทางการเงินดังฝันไว้

ในวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานประจำและไร้ซึ่งเงินเดือน เราจะสามารถมีรายรับได้ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ สร้าง Passive income เป็นรายได้ให้กับตัวเองในวัยเกษียณที่ไม่มี Active income อีกต่อไป ซึ่งการลงทุนที่เป็นที่นิยม และให้ผลตอบแทนสูงกว่าการเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์ คือการลงทุนในกองทุนรวม หรือตราสารหนี้ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ และสภาพคล่องสูง ทั้งยังได้สิทธิลดหย่อนภาษีอีกด้วย


สร้างหลักประกันให้ตัวเองและคนข้างหลังด้วยประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ

อนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน สุขภาพจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ และยิ่งคุณเลือกแล้วที่จะใช้ชีวิตเป็นโสด ในวันที่เจ็บป่วยไม่มีลูกหลานอยู่ข้างกาย ก็สามารถมั่นใจได้ว่าได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นจากการเกิดอุบัติเหตุ หรือ การเจ็บป่วย โดยเฉพาะในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ เพราะทุกครั้งที่เกิดขึ้น อาจทำให้เราต้องเอาเงินที่คิดว่าจะเก็บออมไว้ใช้บั้นปลายออกมาให้ หรือ เงินเก็บที่มีก็อาจจะไม่เพียงพอ ประกันสุขภาพ หรือ ประกันอุบัติเหตุที่ดีจะช่วยให้ลดค่าใช้จ่ายได้ เราสามารถจัดสรรค่ารักษาพยาบาลได้โดยไม่กระทบกับเงินเก็บ ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพหรือประกันรูปแบบใด ควรเริ่มทำตั้งแต่อายุยังน้อย เพราะเบี้ยประกันจะถูกกว่าตอนที่เราอายุมากขึ้น หรือ เลือกบัญชีที่มีความคุ้มครองอุบัติเหตุให้ ทั้งคุ้มครองชีวิต หรือ ให้ฟรีค่ารักษาจากอุบัติเหตุ เข้ามาเป็นตัวช่วยในการาวางแผนชีวิตทั้งในระยะสั้น และระยะยาวของชีวิตได้ เพราะแค่ฝากเงินไว้ก็ได้ฟรีและมีหลักประกันไว้ให้คนที่รักอีกด้วย

อ่านมาถึงตรงนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกมีสถานะโสดหรือมีคู่ การวางแผนการเงินที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ เพื่อเตรียมตัวสำหรับเกษียณอย่างรอบคอบเพื่อตัวเอง และอาจพ่วงคนที่รักเอาไว้ด้วย ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นละเลยไม่ได้

ทีทีบี ออลล์ฟรี บัญชีเงินฝากที่ตอบโจทย์แผนการเงินวัยเกษียณ สำหรับคนโสด

ทีทีบี โนฟิกซ์ บัญชีเงินฝากที่ตอบโจทย์แผนการเงินวัยเกษียณ สำหรับคนโสด

บัญชีทีทีบี ออลล์ฟรี อีกหนึ่งตัวช่วยให้คุณดูแลตัวเอง ในการประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต้องจ่าย และวางแผนเผื่อคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ ด้วยสิทธิประโยชน์มากมาย แค่ฝากเงินไว้ 5,000 บาท ก็ได้ฟรี .. ฟรีค่ารักษาพยาบาลจาดอุบัติเหตุ เบิกค่ารักษาได้สูงสุด 3,000 บาท/อุบัติเหตุ และยังคุ้มครองชีวิต 20 เท่าของเงินฝาก สูงสุด 3 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันให้กับคนที่คุณรักได้

หรือเพิ่มมูลค่าเงินเก็บให้งอกเงยได้เร็วกว่าเดิมด้วยบัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ บัญชีแบบฝากไม่ประจำ ที่ดอกสูงตั้งแต่บาทแรก เปิดง่าย ไม่มีขั้นต่ำ ตัวช่วยออมเงินให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น ตอบโจทย์การออมเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญมีบริการที่ให้เราแยกเก็บได้ตามเป้าหมาย หลายเป้าหมายโดยไม่ต้องแยกหลายบัญชี และมีความคล่องตัวยามฉุกเฉิน เพราะสามารถถอนโดยไม่ใช้บัตร ไม่จำกัดครั้ง

คุณสามารถเลือกชีวิตในอนาคตได้ด้วยการวางแผน และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเองได้ตั้งแต่วันนี้


ที่มา
Half the World’s New Single Person Households to Emerge in Asia Pacific (2563), Jana Rude, Euromoniter International
คิดเป็นโสดไปตลอดชีวิต คิดเก็บเงินได้แล้ว (2563), สุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา
เตรียมตัวเกษียณ ฉบับชาว LGBTQ+ (2564), เจษฎา เจริญสันติพงศ์
เศรษฐกิจคน “โสด" (2564), พสุ เดชะรินทร์

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด