external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ฮาวทูปรับตัวสู่การทำงานแบบ Agile ในยุคดิจิทัล ให้ดีต่อใจ

#fintips #เคล็ดลับการเงิน #digital #agile #working
17 พ.ย. 2565

  • การทำงานแบบ Agile คืออะไร?
  • การทำงานแบบ Agile ดีต่อตัวเราและองค์กรในยุคดิจิทัลอย่างไร?
  • เราควรปรับตัวอย่างไร ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

 

รูปแบบการทำงานทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลง และปรับใหม่ตามยุคดิจิทัลและ New Normal อยู่ตลอดเวลา เช่น การ Work from Home, Remote Working, Hybrid Working เป็นต้น การทำงานแบบเดิม ๆ อาจไม่ตอบโจทย์ เนื่องจากใช้เวลา และกว่าจะเห็นผลลัพธ์อาจใช้เวลานานพอสมควร ซึ่งในขณะเดียวกันต้องการความรวดเร็ว ยืดหยุ่น และใช้งานได้จริงในแต่ละวัน การทำงานแบบ Agile จึงถูกนำมาเป็นโครงสร้างในยุคดิจิทัล และเป็นเทรนด์การทำงานในปี 2022 ที่เราต้องปรับตัวมากขึ้น


การทำงานแบบ Agile คืออะไร?

การทำงานที่เน้นความยืดหยุ่น มีความคล่องตัว พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานได้ตลอดเวลา เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายด้วยทีมงานที่เหมาะสม จบงานได้ในทีมเดียว แบบรวดเร็ว ตรงกันข้ามกับการทำงานแบบลำดับขั้นในยุคก่อน

โดยวิธีการทำงานแบบ Agile จะเป็นลักษณะที่ทำงานไป รับฟีดแบ็กไปด้วย และสามารถลงมือแก้ไขได้เลย ไม่ต้องผ่านลำดับขั้นในการขออนุมัติก่อนถึงจะลงมือแก้ไขได้ เพราะจะเสียเวลา เป็นการลดขั้นตอนในการทำงาน

ทำงานแบบ Agile ในยุคดิจิทัล


การทำงานแบบ Agile ดีต่อตัวเราอย่างไร?

การทำงานในรูปแบบ Agile ช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน มีทีมคอยช่วยคิด ช่วยกันแก้ปัญหา ได้คุยกับเพื่อน ๆ ในทีมมากขึ้น เมื่อได้รับฟีดแบ็ก ก็จัดการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา


เราควรปรับตัวอย่างไร เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น?

หลาย ๆ คนอาจเคยชินกับการทำงานในรูปแบบเดิม ๆ และวิธีการเดิม ๆ แต่เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เราก็สามารถปรับตัวเองได้ง่าย ๆ ดังนี้

ปรับตัวให้สามารถทำงานในทีมที่มีคนหลากหลายรุ่น (Multi-Generation) ได้
การทำงานแบบ Agile ที่ไม่มีลำดับขั้น ทำให้เราต้องทำงานร่วมกับคนในหลากหลาย ทั้งอายุ เพศ วัย และทักษะความสามารถ ฉะนั้นต้องพร้อมเปิดใจให้กว้าง และมีความยืดหยุ่น ยอมรับในความแตกต่างได้

พัฒนาเรื่องการสื่อสาร
เมื่อต้องทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย เรื่องการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญทั้งจากคนในทีมและนอกทีมที่อาจแตกต่างทั้งวัยวุฒิ และความคิด แต่ต้องติดต่องาน เพื่อให้งานสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพถือ ฉะนั้นควรฝึกทักษะเรื่องการสื่อสารให้มาก

เก่งทั้งทำงานคนเดียว และทำงานเป็นทีม
นอกจากสามารถทำงานร่วมกับทีมได้แล้ว ก็ต้องสามารถทำงานคนเดียวได้ รับผิดชอบโปรเจกต์หรือส่วนงานของตัวเองได้

พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ นอกเหนือจากทักษะที่ตัวเองถนัด
เมื่อเป็นการทำงานแบบ Agile ทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะการทำงานใหม่ ๆ นอกเหนือจากทักษะที่เราถนัด เพราะต้องทำงานร่วมกับทีม แบ่งหน้าที่ และช่วยเหลืองานกัน ถือเป็นโอกาสที่จะได้เรียนรู้ส่วนงานอื่น และเพิ่มทักษะด้านอื่น ๆ

ยุคดิจิทัลที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วและฉับไว แม้แต่รูปแบบของการทำงาน การปรับเปลี่ยนในวันนี้ ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า หากเราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบได้ เราก็สามารถอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์


ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ Longtunman
เว็บไซต์ Marketing Oops
เว็บไซต์ True Digital Academy
เว็บไซต์ HR Note


Sources
https://www.longtunman.com/32624
https://www.marketingoops.com/news/agile-working/
https://www.truedigitalacademy.com/blog/the-8-biggest-business-trends-in-2022
https://th.hrnote.asia/orgdevelopment/hrd/220520-agile-hr/