บริหารจัดการควบรวมและซื้อกิจการ ทีทีบี (ttb merger and acquisition)

ธนาคารพร้อมให้คำปรึกษาในการจัดหา และวางแผนโครงสร้างในการควบรวม และการเข้าซื้อกิจการ เพื่อต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการทำธุรกรรมต่อเนื่องด้านการให้กู้ยืม เพื่อให้การควบรวมและซื้อกิจการนั้นประสบความสำเร็จ

คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล