external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ให้สิทธิผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในการเลือก ทีทีบี
(ttb currency option)

ผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยเมื่อถึงวันครบอายุสัญญา ผู้ซื้อจะสามารถเลือกอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา
และอัตราแลกเปลี่ยนตลาด ซึ่งบริการนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความยืดหยุ่นในการบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ผู้ที่ยังไม่แน่ใจในทิศทางของค่าเงินที่ต้องการป้องกันความเสี่ยง โดยบริการนี้จะมีการคิดค่าธรรมเนียม (Premium) ในการทำธุรกรรม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ซื้อสามารถเลือกอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยนตลาด

คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร
  1. หนังสือรับรองบริษัท
  2. รายงานงบการเงิน
  3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.30)
  4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด