external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

Hackathon


Hackathon ที่นี่ต่างจากที่อื่น เราไม่ได้มาแข่งกันทีมอื่น แต่มาร่วมมือกันเพื่อแข่งกับตัวเองเรานำแนวคิด การแข่งขัน Hackathon จากวงการสตาร์ทอัพมาปรับใช้ในองค์กรตั้งแต่ปี 2018 เพื่อเตรียมบุคลากรให้พร้อมในสมรภูมิยุคดิจิทัล สร้างวัฒนธรรมการทำงานรูปแบบใหม่โดยแต่ละทีมต้องร่วมกันตั้งโจทย์ด้วยตนเอง และร่วมกันหาโซลูชันหรือไอเดียใหม่ๆ บนโจทย์เดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาให้กับลูกค้าเป็นหลัก จากความหลากหลายของสายงานมารวมกันเป็นทีม ทำให้เข้าใจรูปแบบชีวิตทางการเงินของลูกค้าอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลา 48 ชั่วโมง จะมีผู้บริหาร หัวหน้าทีมจากฝ่ายต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกคอยประจำแต่ละทีมเพื่อให้คำปรึกษา และสุดท้ายก็เป็นการนำเสนอผลงานต่อหน้า CEO และผู้บริหารระดับสูงที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการตั้งคำถามและให้คำแนะนำ เพื่อให้แต่ละทีมสามารถต่อยอดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ตรงโจทย์มากที่สุดกิจกรรมนี้ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ทั้งการทำเวิร์กชอป เทรนด์และเครื่องมือใหม่ ๆ กับผู้เชี่ยวชาญ ได้มีโอกาสพูดคุยและทำความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น ทั้งยังได้ทำงานร่วมกับเพื่อนต่างแผนกมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ได้แชร์มุมมองของตัวเองทำให้เกิด Collaboration หรือการทำงานร่วมกันยิ่งไปกว่านั้น Hackathon ยังเป็นเหมือนเวทีที่ทำให้พนักงานได้นำเสนอไอเดียให้กับผู้บริหารโดยตรง ฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ตำแหน่งไหนในองค์กร เสียงและไอเดียของคุณก็จะถูกได้ยิน และมีโอกาสได้คิด ได้ทำจริงเสมอ


ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด