ถาม-ตอบ
ถาม-ตอบ ลูกค้าธนาคารธนชาตที่ได้รับจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ใหม่

A. ลูกค้าสามารถสแกน QR code ในจดหมายเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการที่มีกับธนาคาร โดยลูกค้าสามารถดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้เพื่อสามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ในภายหลัง

A. ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาธนาคาร หรือ Contact Center โทร.1428 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

A. ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาธนาคาร หรือ Contact Center โทร. 1428 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

A. ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาและ Contact Center โทร.1428 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

A. ลูกค้าสามารถติดต่อสาขาธนาคาร หรือ Contact Center โทร.1428 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

A. เลขที่บัญชีเงินฝากจะมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 และลูกค้าสามารถใช้หมายเลขบัญชีใหม่ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ เช่น บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ การหักชำระค่าสินเชื่อ ฝากเงินเข้าอัตโนมัติ หรือ เพื่อใช้รับเงินเดือน (Payroll) ที่ลูกค้าสมัครใช้บริการไว้ ยังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ

A. ลูกค้าสามารถใช้งานบัตรเดบิตเดิมได้ต่อเนื่องที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารทีทีบี และทุกตู้เอทีเอ็มทั่วประเทศ โดยบัตรเดิมจะใช้งานได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

A.ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและ/หรือประกันวินาศภัยที่ท่านซื้อจากธนาคารจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารใดๆ เพิ่มเติม ธนาคารจะยังคงดูแลและให้บริการหลังการขายแก่ท่านเช่นเดิม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับท่านมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตของท่านผ่านแอปพลิเคชัน ttb touch

A. ลูกค้าไม่ต้องเปิดบัญชีกองทุนใหม่กับธนาคาร

A.ลูกค้าสามารถใช้งานบัตรเครดิตใบเดิมที่ถืออยู่ได้อย่างต่อเนื่องตามปกติ โดยไม่ต้องเปลี่ยนบัตรใบใหม่จนกว่าบัตรใบเดิมจะหมดอายุ และธนาคารจะดำเนินการส่งบัตรใบใหม่ให้กับลูกค้า

A. บัตรกดเงินสดธนชาตของท่านสามารถใช้งานได้ตามปกติ

A. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และรถแลกเงิน เลขที่สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ และรถแลกเงินจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เล่มทะเบียนรถยนต์จะถูกเปลี่ยนชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นธนาคารทหารไทยธนชาต โดยชื่อผู้ครอบครองรถยนต์ยังคงเป็นชื่อของท่าน

A. ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์เล่มแลกเงิน สินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อธุรกิจ เลขที่สัญญาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ถาม-ตอบ ลูกค้าธุรกิจทีเอ็มบีที่ได้รับจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ใหม่

A.จดหมายที่ธนาคารส่งให้ คือ จดหมายที่แจ้งลูกค้าถึงการรวมกิจการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจภายใต้ธนาคารใหม่ในนาม “ธนาคารทหารไทยธนชาต” ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยจะมีการแจ้งเปลี่ยนชื่อธนาคาร ในขณะที่เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีของธนาคารยังคงเหมือนเดิม หากลูกค้าต้องออกเอกสารทางการเงินหรือภาษีอากร รบกวนเปลี่ยนเป็นชื่อธนาคารใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

A. ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000
2. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A. จดหมายของลูกค้าทีทีบีเป็นการแจ้งเปลี่ยนชื่อธนาคารใหม่ ลูกค้าไม่ต้องทำอะไร แต่หากลูกค้าอยากได้จดหมาย ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อขอรับจดหมายใหม่ ได้ที่ 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000
2. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A.จดหมายของลูกค้าทีเอ็มบีเป็นการแจ้งเปลี่ยนชื่อธนาคารใหม่ ลูกค้าไม่ต้องทำอะไร แต่หากลูกค้าอยากได้จดหมาย ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อขอรับจดหมายใหม่ ได้ที่ 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000
2. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน
ถาม-ตอบ ลูกค้าธุรกิจธนาคารธนชาตที่ได้รับจดหมายแจ้งเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ บริการ และสิทธิประโยชน์ใหม่

A. จดหมายที่ธนาคารส่งให้ คือ จดหมายที่แจ้งลูกค้าถึงการรวมกิจการของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่จะเริ่มดำเนินธุรกิจภายใต้ธนาคารใหม่ในนาม “ธนาคารทหารไทยธนชาต” ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค.2564 โดยจะมีข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้าต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ด หรือพิมพ์เข้า URL ของเว็บไซต์ที่แจ้งในจดหมาย
ธนาคารจึงอยากให้ลูกค้าอ่านโดยละเอียดและทำตามที่จดหมายระบุ เพื่อสิทธิประโยชน์ของ หากทำแล้วติดขัดประการใด ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. สาขาของธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. Thanachart call center โทร. 0 2217 5700
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A. ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. สาขาของธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. Thanachart call center โทร. 0 2217 5700
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A. ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อขอรับจดหมายใหม่ โดยยืนยันตัวตนได้ที่ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. สาขาของธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. Thanachart call center โทร. 0 2217 5700
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A. ลูกค้าสามารถติดต่อ เพื่อขอรับจดหมายใหม่ โดยยืนยันตัวตนได้ที่ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. สาขาของธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. Thanachart call center โทร. 0 2217 5700
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A. รหัส (Password) 6 หลัก ที่แจ้งในจดหมาย เป็นรหัสที่ท่านต้องนำไปใช้กรอกบนเว็บไซต์ เพื่อล็อกอิน (Login) เข้าตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และเลขที่บัญชีใหม่ของท่าน

A. ลูกค้าสามารถติดต่อ และยืนยันตัวตน เพื่อขอรับจดหมายที่มีรายละเอียดเลขทีบัญชี สามารถติดต่อได้ที่ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. สาขาของธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. Thanachart call center โทร. 0 2217 5700
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A. ลูกค้าสามารถดาวน์โหลด ได้ที่เว็บไซต์ตามที่ได้แจ้งในจดหมาย โดยหลังจากที่ท่านดำเนินการล็อกอิน (Login) เพื่อเข้าตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ฯและเลขที่บัญชีใหม่แล้วนั้น จะมีช่องที่ให้ท่านกดเพื่อเข้าดู/ดาวน์โหลดข้อตกลงและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ (T&C) ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

A. สาขาไม่สามารถดำเนินการล็อกอินบนเว็บไซต์ให้ลูกค้าได้ แต่สาขาสามารถแนะนำการเข้าใช้งานได้ โดยในการเข้าเว็บไซต์ลูกค้าจะต้องเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกรอกข้อมูล ได้แก่
1. เลขทะเบียนนิติบุคคล (ไม่ต้องกรอก หากเป็นลูกค้ากลุ่ม NPO)
2. เลขบัญชีใด ๆ ที่มีกับธนาคารธนชาต 4 ตัวท้าย
3. รหัส (Password) 6 หลัก ที่มีอยู่ในจดหมาย

A. ลูกค้าสามารถแจ้งได้ที่ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. สาขาของธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. Thanachart call center โทร. 0 2217 5700
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน
โดยจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ และติดต่อท่านกลับในภายหลัง

A. ผลกระทบ คือ ลูกค้าจะไม่ทราบเลขที่บัญชีใหม่ในการทำธุรกรรมในอนาคต ธนาคารขอแนะนำให้ลูกค้าเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชี ผ่านทางเว็บไซต์ก่อนวันที่ 2 กค เพื่อนำเลขที่บัญชีใหม่ไปใช้ในการทำธุรกรรม รวมถึงแจ้งเลขที่ี่บัญชีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ทางคู่ค้าทราบเพื่อรับโอนเงิน และเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรม ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. สาขาของธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. Thanachart call center โทร. 0 2217 5700
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A. ลูกค้าสามารถล็อกอินเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ และเลขที่บัญชีใหม่ ได้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564

A. ลูกค้าสามารถติดต่อ และยืนยันตัวตน เพื่อขอรับจดหมายที่มีรายละเอียดเลขทีบัญชี สามารถติดต่อได้ที่ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. สาขาของธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. Thanachart call center โทร. 0 2217 5700
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A. ลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขที่บัญชีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง โดยเข้าจากเว็บไซต์ตามจดหมายของธนาคาร และกรอกข้อมูลที่จำเป็นในการเข้าใช้งาน หรือลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
1. สาขาของธนาคารธนชาตทุกสาขา
2. Thanachart call center โทร. 0 2217 5700
3. เจ้าหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ที่ดูแลท่าน

A. เลขที่บัญชีจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการรวมระบบงานให้เป็นของธนาคารทหารไทยธนชาต ลูกค้าสามารถใช้เลขที่บัญชีใหม่ในการทำธุรกรรม และแจ้งให้คู่ค้าทราบภายในวันที่ 5 ก.ค 2564 เพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมต่อไป โดยสามารถเปลี่ยนสมุดบัญชีคู่ฝากใหม่ได้ที่สาขาเจ้าของบัญชี ได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

A. การเปลี่ยนสมุดบัญชีคู่ฝากใหม่ที่สาขา ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. สมุดบัญชีคู่ฝากเล่มเดิม
2. ผู้มีอำนาจลงนามทุกท่านมาด้วยตนเองหรือมอบอำนาจพร้อมบัตรประชาชน หรือ บัตรอื่นๆ ที่ออกโดยหน่วยราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)

A. ลูกค้าสามารถมอบอำนาจเพื่อขอเปลี่ยนสมุดบัญชีคู่ฝากใหม่ได้ โดยต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
1. สมุดบัญชีคู่ฝากเล่มเดิม
2. หนังสือมอบอำนาจ ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
3. หนังสือรับรองความเสียหาย ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล
4. สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

A. ลูกค้าสั่งซื้อเช็คที่เคาน์เตอร์สาขาธนาคารธนชาตได้ตามรายละเอียดดังนี้
- สมุดเช็คบัญชีกระแสรายวัน ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยแนะนำให้สั่งในปริมาณที่เพียงพอสำหรับใช้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564
- แคชเชียร์เช็ค เช็คของขวัญ และดร๊าฟท์ ได้ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564

A. เช็คธนาคารธนชาตที่สั่งจ่ายจากบัญชีกระแสรายวันที่มีอยู่กับธนาคาร สามารถนำเช็คดังกล่าวมาขึ้นเงินได้ทุก ๆ ธนาคาร หลังจากวันที่ 5 กค. ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

A. ไม่สามารถนำเช็คของธนาคารธนชาตมาเปลี่ยนเป็นสมุดเช็คของธนาคารทหารไทยธนชาตได้ โดยเช็คของธนาคารทหารไทยธนชาตที่ลูกค้าถืออยู่สามารถใช้ต่อเนื่องได้ไม่มีระยะเวลาจำกัด ส่วนเช็คของธนาคารธนชาตจะสามารถใช้ต่อเนื่องได้ โดยผู้รับเช็คต้องนำฝากเช็คหลังจากวันที่ 5 กค. ได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

A. ผู้ใช้บริการไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ธนาคารจะทำการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีที่สมัครใช้บริการพร้อมเพย์สำหรับลูกค้าธุรกิจ จากเลขที่บัญชีเงินฝากเดิมของธนาคารธนชาตเป็นเลขที่บัญชีใหม่ของธนาคารทหารไทยธนชาตโดยอัตโนมัติ โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

A. ผู้ใช้บริการไม่ต้องสมัครใช้บริการใหม่ สามารถใช้บริการได้ต่อเนื่อง โดยจะต้องเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีชองผู้ชำระเงินใหม่ในระบบของผู้ใช้บริการ
หมายเหตุ ในระหว่างการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีของผู้ใช้บริการ ธนาคารมีโปรแกรมแปลงเลขบัญชีและจับคู่ให้ในระยะเวลา 6 เดือนหลังวันที่ 5 กค. 64

A. ลูกค้าไม่ต้องดำเนินการใด ซึ่งสินเชื่อกับธนาคารธนชาต จะถูกโอนย้ายมายัง ธนาคารทหารไทยธนชาต โดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขในสัญญาเดิม ทั้งนี้ เลขที่บัญชีสินเชื่อจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งลูกค้าสามารถทราบเลขที่บัญชีสินเชื่อใหม่ของท่าน ได้โดยเข้าเว็บไซต์ในจดหมายที่ส่งถึงลูกค้าเรื่องการควบรวม

A. ลูกค้าไม่ต้องแก้ไขสัญญาสินเชื่อหรือข้อตกลงต่างๆ ที่ทำไว้กับธนาคารธนชาตจะโอนมายังธนาคารทหารไทยโดยอัตโนมัติตามแผนการโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารธนชาตมายังธนาคารทหารไทย ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

A. เลขที่บัญชีสินเชื่อเดิมต้องมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากมีการโอนย้ายข้อมูลมาเข้าระบบงานของธนาคารทหารไทยธนชาต ลูกค้าสามารถใช้เลขที่บัญชีใหม่ในการทำธุรกรรมกับธนาคารทหารไทยธนชาต โดยที่เงื่อนไขสินเชื่อยังคงเหมือนเดิมและไม่ต้องลงนามในสัญญาสินเชื่อใหม่

A. ลูกค้าจะยังสามารถใช้บริการ Thanachart iBiz ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้จนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00น. (ยกเว้น Smart-Same Day และ Wire transfer)

A. สำหรับลูกค้าที่มีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนชาต ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ และเลขที่สัญญาที่ใช้ชำระเงินยังคงใช้เลขเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

A. ลูกค้าไม่ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการทำรายการที่ทำก่อนวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 เนื่องจากโดยปกติธนาคารต้นทางที่ส่งรายการโอนเงินขาเข้ามายังประเทศไทยจะประสานกับธนาคารตัวกลางส่งเงินให้กับธนาคารทหารไทยธนชาตได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการทำรายการรับเงินโอนจากต่างประเทศหลังจากวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดการโอนเงินให้แก่คู่ค้าในต่างประเทศดังนี้
1. แจ้งเลขที่บัญชีใหม่ที่ได้รับแจ้งในจดหมายที่ส่งถึงลูกค้ารวมถึง ชื่อและที่อยู่เจ้าของบัญชีผู้รับเงิน เป็นภาษาอังกฤษแก่คู่ค้าในต่างประเทศ
2. แจ้งรหัสธนาคารหรือสวิฟท์ (SWIFT Code) ของธนาคารทหารไทยธนชาต คือ TMBKTHBK
3. แจ้งชื่อและที่อยู่ของธนาคารทหารไทยธนชาต (ภาษาอังกฤษ) คือ
TMBThanachart Bank Public CO.,LTD
3000 PHAHONYOTHIN ROAD, CHOMPHON, CHATUCHAK, BANGKOK 10900, THAILAND

A. หากผู้โอน โอนเงินผ่านช่องทาง SMART Credit ยังสามารถโอนด้วยรหัสธนาคารธนชาต และเลขที่บัญชีเดิมของธนชาตได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 แต่ถ้าผู้โอนโอนเงินผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น BAHTNET, Mobile banking, หรือ Internet banking ของธนาคารต่าง ๆ จะไม่สามารถโอนเงินด้วยรหัสธนาคารธนชาต และเลขที่บัญชีเดิมของธนชาตได้ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564