external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอี ไม่มีสะดุด (ttb SME So Smooth)

สินเชื่อตอบโจทย์ธุรกิจ SME ขนาดเล็กด้วยความเข้าใจ ทั้งความต้องการเงินทุนใช้จัดการสภาพคล่องในธุรกิจ และเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่า เพื่อธุรกิจ และชีวิตทางการเงินของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
 2. ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
 3. ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
 4. ยืดหยุ่นเรื่องเอกสารชี้แจงรายได้
 5. พิเศษ เลือกโปรแกรม 'เคลียร์หนี้' ลดภาระดอกเบี้ย เหมาะสำหรับคนที่อยากเคลียร์หนี้ต่าง ๆ รวบให้เหลือผ่อนเพียงก้อนเดียว ช่วยลดภาระดอกเบี้ย ลดรายจ่ายต่อเดือนให้เบาลง ปิดหนี้ได้เร็วขึ้น และมีเงินเหลือ ใช้เสริมสภาพคล่องในชีวิตหรือธุรกิจได้
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 2. ประสบการณ์ในธุรกิจที่ยื่นกู้หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 3. อายุผู้กู้ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (แต่รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)
 4. มีประวัติทางการเงินที่ดี ผ่านการตรวจสอบจากเครดิตบูโร
เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
 2. เอกสารรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน เช่น บิล ซื้อ-ขาย , สัญญาจ้าง , สมุดบันทึก ซื้อ-ขาย , statement
 3. สำเนาโฉนดที่ดิน และหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์