external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

Paris Olympic 2024

ใช้บัตรเครดิต ttb สะสมทีละติ๊ด พิชิตรางวัล

รับของรางวัล เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบตามขั้นที่กำหนด ยิ่งใช้ ยิ่งรับเพิ่ม และลุ้นชิงโชครางวัลใหญ่ทริป Olympic Games Paris 2024 มูลค่ากว่า 5 ล้านบาท

ยอดใช้จ่ายสะสม /ตลอดรายการ เครดิตเงินคืน
และของรางวัล Visa Premium
จำนวนรางวัล
20,000 บาท – 29,999 บาท รับ เครดิตเงินคืน 200 บาท ไม่จำกัด
30,000 บาท – 49,999 บาท รับเพิ่ม Reusable Bag มูลค่า 700 บาท 1,500 ท่านแรก
50,000 บาท – 79,999 บาท รับเพิ่ม Tumbler with Lid and Straw มูลค่า 1,000 บาท 1,500 ท่านแรก
80,000 บาทขึ้นไป รับเพิ่ม camping Chair มูลค่า 2,000 บาท 500 ท่านแรก

พิเศษยิ่งขึ้นไปอีก !
ลุ้นชิงโชครางวัลใหญ่ทริป Olympic Games Paris 2024 (จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ท่าน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ตามหมวดที่กำหนด ทุกๆ 1,000 บาท / เซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ์

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทุกประเภทบัตร : ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
ลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือส่ง SMS พิมพ์ PAR ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

หมายเหตุ :

 • ทุกหมายเลขบัตรทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมต้องทำการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้ง
 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรายการภายในระยะเวลาของแคมเปญ คือ 1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67 เท่านั้น
 • กรณีลูกค้ามีการเปลี่ยนหน้าบัตรเนื่องด้วยบัตรหาย หรือขออายัดบัตร ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนร่วมรายการใหม่


เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb วีซ่าเท่านั้น (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมที่ร้านค้าในหมวดต่าง ๆ ในประเทศ ผ่านสกุลเงินบาท ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 67 - 30 เม.ย. 67 เท่านั้น
 • จำกัดเครดิตเงินคืน 200 บาท / บัตร สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายสะสม ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) และต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการทุกประเภทบัตร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • หมวดที่ร่วมรายการ ดังนี้
  • หมวด Dining MCC Code 05451 05462 05812 05813 05814 05821 05921
  • หมวด Electronics MCC Code 1711 4812 4814 4816 5732 5734 5045 5722 5732 5734 5946 5997 7622 7623 7629 8105
  • หมวด Beauty & Cosmetic MCC Code 5499 5977
  • หมวด Transportation MCC Code 04011 04111 04112 04121 04131 04214 04215 04225 04411 04457 04468 04784 04789
  • หมวด Direct marketing MCC Code 05300 05963 05964 05965 05966 05967 05968 05969
  • หมวด Auto MCC Code 05013 05271 05511 05521 05531 05532 05533 05551 05571 05599 05935 07531 07534 07535 07538 07542 07549
  • หมวด Airline MCC Code 03000 03001 03002 03003 03004 03005 03006 03007 03008 03009 03010 03011 03012 03013 03014 03015 03016 03017 03018 03020 03021 03022 03023 03024 03025 03026 03027 03028 03029 03030 03031 03032 03033 03034 03035 03036 03037 03038 03039 03040 03041 03042 03043 03044 03045 03046 03047 03048 03049 03050 03051 03052 03053 03054 03055 03056 03057 03058 03059 03060 03061 03062 03063 03064 03065 03066 03067 03068 03069 03071 03072 03075 03076 03077 03078 03079 03082 03083 03084 03085 03086 03087 03088 03089 03090 03094 03096 03097 03098 03099 03100 03102 03103 03106 03110 03111 03112 03115 03117 03118 03125 03126 03127 03129 03130 03131 03132 03133 03135 03136 03137 03138 03143 03144 03145 03146 03148 03151 03154 03156 03159 03161 03164 03165 03167 03170 03171 03172 03174 03175 03176 03177 03178 03180 03181 03182 03183 03184 03185 03186 03187 03188 03190 03191 03193 03196 03197 03200 03203 03204 03206 03211 03212 03213 03215 03216 03217 03218 03219 03220 03221 03222 03223 03226 03228 03229 03231 03233 03234 03235 03236 03238 03239 03240 03241 03242 03243 03245 03246 03247 03248 03251 03252 03254 03256 03259 03260 03261 03262 03263 03266 03267 03280 03282 03284 03285 03286 03287 03292 03293 03294 03295 03296 03297 03298 03299 03300 03301 04511
  • หมวด Hotel MCC Code 03302 03501 03502 03503 03504 03505 03506 03507 03508 03509 03510 03511 03512 03513 03514 03515 03516 03517 03518 03519 03520 03521 03522 03523 03524 03525 03526 03527 03528 03529 03530 03531 03532 03533 03534 03535 03536 03537 03538 03539 03540 03541 03542 03543 03544 03545 03546 03548 03549 03550 03551 03552 03553 03554 03555 03556 03557 03558 03559 03560 03561 03562 03563 03564 03565 03566 03567 03568 03569 03570 03571 03572 03573 03574 03575 03576 03577 03578 03579 03580 03581 03582 03583 03584 03585 03586 03587 03588 03589 03590 03591 03592 03593 03594 03595 03596 03597 03598 03599 03600 03601 03602 03603 03604 03607 03608 03609 03612 03613 03614 03615 03617 03618 03619 03620 03621 03622 03623 03624 03625 03626 03627 03628 03629 03630 03631 03632 03633 03634 03635 03636 03637 03638 03639 03640 03641 03642 03643 03644 03645 03646 03647 03648 03649 03650 03651 03652 03653 03654 03655 03656 03657 03658 03659 03660 03661 03662 03663 03664 03665 03666 03667 03668 03669 03670 03671 03672 03673 03674 03675 03676 03677 03678 03679 03680 03681 03682 03683 03684 03685 03686 03687 03688 03689 03690 03691 03692 03693 03694 03695 03696 03697 03698 03699 03700 03701 03702 03703 03704 03705 03706 03707 03708 03709 03710 03711 03712 03713 03714 03715 03716 03717 03718 03719 03720 03721 03722 03723 03724 03725 03726 03727 03728 03729 03730 03731 03732 03734 03735 03736 03737 03738 03739 03740 03741 03742 03743 03744 03745 03746 03747 03748 03749 03750 03751 03752 03753 03754 03755 03757 03758 03759 03760 03761 03762 03763 03764 03765 03766 03767 03768 03769 03770 03771 03772 03773 03774 03775 03776 03777 03778 03779 03780 03781 03782 03783 03784 03785 03786 03787 03788 03789 03790 03791 03792 03793 03794 03795 03796 03797 03798 03799 03800 03801 03802 03807 03808 03811 03812 03813 03814 03815 03816 03818 03819 03820 03821 03822 03823 03824 03825 03826 03827 03828 03829 03830 03831 03832 03833 03834 03835 03836 03837 03838 07011
  • หมวด Fashion MCC Code 05137 05139 05611 05621 05631 05641 05651 05655 05661 05681 05691 05697 05698 05699 05941 05948 07032 07296
  • หมวด Travel MCC Code 3019 04722 04723 05962
  • หมวด Department store MCC Code 05311
  • หมวด Duty free MCC Code 04582 05309
  • หมวด Supermarket MCC Code 05310 05411 05422
  • หมวด Online MCC Code 5331 5816 6540
 • ยกเว้นยอดใช้จ่าย ดังนี้
  • ยอดแบ่งชำระ 0% pay plan
  • ยอดใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • ยอดใช้จ่ายหมวดวัสดุก่อสร้าง อาคาร คอนโดมิเนียม และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทุกช่องทางการชำระเงิน
  • ยอดใช้จ่ายหมวดโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม คลินิกเสริมความงาม
  • ยอดใช้จ่ายหมวดโรงเรียน และสถาบันการศึกษา
  • ยอดใช้จ่ายหมวดทอง เพชร นาฬิกา และเครื่องประดับ
  • ยอดใช้จ่ายหมวดน้ำมัน, ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
  • ยอดใช้จ่ายร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่จดทะเบียนต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทและเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น Google, Facebook, Amazon, Paypal, Alibaba, iTunes, Apple เป็นต้น
  • ยอดใช้จ่ายหมวดประกันทุกประเภท กองทุนรวมทุกประเภท การจ่ายภาษีต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ
  • รายการหักค่าบริการแบบอัตโนมัติรายเดือน หรือรายปี (recurring payment) เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าประกันและกองทุน, การบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต, ค่าบริการสตรีมมิ่งดูซีรีส์-หนังและฟังเพลง เช่น iTunes, Facebook, YouTube, TrueVisions, Netflix, Disney+ Hotstar, viu, iQIYI , Spotify, JOOX, Apple Music, Tidal เป็นต้น
  • การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ easyBills, easyBills+ (Shopee, Lazada หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ)
  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดกดเงินสด
  • ยอดใช้จ่ายค่าบัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, ทองคำ,บัตรของขวัญ หรือ Gift Card ทุกประเภท, บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, การชำระค่าสาธารณูปโภค
  • ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ


เงื่อนไขการแลกรับของกำนัล Paris Olympic 2024 :

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb วีซ่าเท่านั้น (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และ บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • จำกัดสิทธิ์รับของกำนัลจาก VISA ตามขั้น (ดังตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม ในกรณีที่มีผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายสะสมเท่ากันเกินจำนวนสิทธิ์แลกรับของกำนัลจาก Visa ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้กับผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวมถึงก่อน โดยยึดเอาวันที่ทำรายการเป็นหลัก (Transaction Date) ดังนี้
  • ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 30,000 บาท จำนวน 1,500 ท่านแรก รับของกำนัล Visa Premium “Reusable Bag” มูลค่า 700 บาท จำกัดรวม 1,500 ชิ้น
  • ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 50,000 บาท จำนวน 1,500 ท่านแรก รับของกำนัล Visa Premium “Tumbler with Lid and Straw” มูลค่า 1,000 บาท จำกัดรวม 1,500 ชิ้น
  • ยอดใช้จ่ายสะสมครบ 80,000 บาท จำนวน 500 ท่านแรก รับของกำนัล Visa Premium “Camping Chair” มูลค่า 2,000 บาท จำกัดรวม 500 ชิ้น
 • ธนาคารจะแจ้งสิทธิ์ผู้ได้รับสิทธิ์แลกรับของกำนัล Paris Olympic 2024 ผ่านทาง แอป ttb touch ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลโดยการกดรับสิทธิ์ผ่าน แอป ttb touch ภายใน 15 วัน หลังจากธนาคารแจ้งสิทธิ์ให้ทราบ และธนาคารจะดำเนินการจัดส่งของกำนัล Paris Olympic 2024 ตามที่อยู่ในการจัดส่ง statement รายเดือนของบัตรเครดิต ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดวันยืนยันรับสิทธิ์ฯ
 • ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ฯ ไม่กดยืนยันรับสิทธิ์ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ธนาคารแจ้งสิทธิ์ฯ ผ่านทาง แอป ttb touch ธนาคารจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ของกำนัล Paris Olympic 2024 ที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับสิทธิ์ฯ โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการมอบสิทธิ์ฯ ให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดครบก่อน
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการมอบสิทธิ์ฯ ในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อมอบสิทธิ์ฯ โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการมอบสิทธิ์ฯ ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียนผ่านแอป ttb touch หรือ SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับว่าลงทะเบียนสำเร็จ โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) และต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการทุกประเภทบัตร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีมอบสิทธิ์ฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • หมวดที่ร่วมรายการ ดังนี้
  • หมวด Dining MCC Code 05451 05462 05812 05813 05814 05821 05921
  • หมวด Electronics MCC Code 1711 4812 4814 4816 5732 5734 5045 5722 5732 5734 5946 5997 7622 7623 7629 8105
  • หมวด Beauty & Cosmetic MCC Code 5499 5977
  • หมวด Transportation MCC Code 04011 04111 04112 04121 04131 04214 04215 04225 04411 04457 04468 04784 04789
  • หมวด Direct marketing MCC Code 05300 05963 05964 05965 05966 05967 05968 05969
  • หมวด Auto MCC Code 05013 05271 05511 05521 05531 05532 05533 05551 05571 05599 05935 07531 07534 07535 07538 07542 07549
  • หมวด Airline MCC Code 03000 03001 03002 03003 03004 03005 03006 03007 03008 03009 03010 03011 03012 03013 03014 03015 03016 03017 03018 03020 03021 03022 03023 03024 03025 03026 03027 03028 03029 03030 03031 03032 03033 03034 03035 03036 03037 03038 03039 03040 03041 03042 03043 03044 03045 03046 03047 03048 03049 03050 03051 03052 03053 03054 03055 03056 03057 03058 03059 03060 03061 03062 03063 03064 03065 03066 03067 03068 03069 03071 03072 03075 03076 03077 03078 03079 03082 03083 03084 03085 03086 03087 03088 03089 03090 03094 03096 03097 03098 03099 03100 03102 03103 03106 03110 03111 03112 03115 03117 03118 03125 03126 03127 03129 03130 03131 03132 03133 03135 03136 03137 03138 03143 03144 03145 03146 03148 03151 03154 03156 03159 03161 03164 03165 03167 03170 03171 03172 03174 03175 03176 03177 03178 03180 03181 03182 03183 03184 03185 03186 03187 03188 03190 03191 03193 03196 03197 03200 03203 03204 03206 03211 03212 03213 03215 03216 03217 03218 03219 03220 03221 03222 03223 03226 03228 03229 03231 03233 03234 03235 03236 03238 03239 03240 03241 03242 03243 03245 03246 03247 03248 03251 03252 03254 03256 03259 03260 03261 03262 03263 03266 03267 03280 03282 03284 03285 03286 03287 03292 03293 03294 03295 03296 03297 03298 03299 03300 03301 04511
  • หมวด Hotel MCC Code 03302 03501 03502 03503 03504 03505 03506 03507 03508 03509 03510 03511 03512 03513 03514 03515 03516 03517 03518 03519 03520 03521 03522 03523 03524 03525 03526 03527 03528 03529 03530 03531 03532 03533 03534 03535 03536 03537 03538 03539 03540 03541 03542 03543 03544 03545 03546 03548 03549 03550 03551 03552 03553 03554 03555 03556 03557 03558 03559 03560 03561 03562 03563 03564 03565 03566 03567 03568 03569 03570 03571 03572 03573 03574 03575 03576 03577 03578 03579 03580 03581 03582 03583 03584 03585 03586 03587 03588 03589 03590 03591 03592 03593 03594 03595 03596 03597 03598 03599 03600 03601 03602 03603 03604 03607 03608 03609 03612 03613 03614 03615 03617 03618 03619 03620 03621 03622 03623 03624 03625 03626 03627 03628 03629 03630 03631 03632 03633 03634 03635 03636 03637 03638 03639 03640 03641 03642 03643 03644 03645 03646 03647 03648 03649 03650 03651 03652 03653 03654 03655 03656 03657 03658 03659 03660 03661 03662 03663 03664 03665 03666 03667 03668 03669 03670 03671 03672 03673 03674 03675 03676 03677 03678 03679 03680 03681 03682 03683 03684 03685 03686 03687 03688 03689 03690 03691 03692 03693 03694 03695 03696 03697 03698 03699 03700 03701 03702 03703 03704 03705 03706 03707 03708 03709 03710 03711 03712 03713 03714 03715 03716 03717 03718 03719 03720 03721 03722 03723 03724 03725 03726 03727 03728 03729 03730 03731 03732 03734 03735 03736 03737 03738 03739 03740 03741 03742 03743 03744 03745 03746 03747 03748 03749 03750 03751 03752 03753 03754 03755 03757 03758 03759 03760 03761 03762 03763 03764 03765 03766 03767 03768 03769 03770 03771 03772 03773 03774 03775 03776 03777 03778 03779 03780 03781 03782 03783 03784 03785 03786 03787 03788 03789 03790 03791 03792 03793 03794 03795 03796 03797 03798 03799 03800 03801 03802 03807 03808 03811 03812 03813 03814 03815 03816 03818 03819 03820 03821 03822 03823 03824 03825 03826 03827 03828 03829 03830 03831 03832 03833 03834 03835 03836 03837 03838 07011
  • หมวด Fashion MCC Code 05137 05139 05611 05621 05631 05641 05651 05655 05661 05681 05691 05697 05698 05699 05941 05948 07032 07296
  • หมวด Travel MCC Code 3019 04722 04723 05962
  • หมวด Department store MCC Code 05311
  • หมวด Duty free MCC Code 04582 05309
  • หมวด Supermarket MCC Code 05310 05411 05422
  • หมวด Online MCC Code 5331 5816 6540
 • ยกเว้นยอดใช้จ่าย ดังนี้
  • ยอดแบ่งชำระ 0% pay plan
  • ยอดใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • ยอดใช้จ่ายหมวดวัสดุก่อสร้าง อาคาร คอนโดมิเนียม และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทุกช่องทางการชำระเงิน
  • ยอดใช้จ่ายหมวดโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม คลินิกเสริมความงาม
  • ยอดใช้จ่ายหมวดโรงเรียน และสถาบันการศึกษา
  • ยอดใช้จ่ายหมวดทอง เพชร นาฬิกา และเครื่องประดับ
  • ยอดใช้จ่ายหมวดน้ำมัน, ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
  • ยอดใช้จ่ายร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่จดทะเบียนต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทและเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น Google, Facebook, Amazon, Paypal, Alibaba, iTunes, Apple เป็นต้น
  • ยอดใช้จ่ายหมวดประกันทุกประเภท กองทุนรวมทุกประเภท การจ่ายภาษีต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ
  • รายการหักค่าบริการแบบอัตโนมัติรายเดือน หรือรายปี (recurring payment) เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าประกันและกองทุน, การบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต, ค่าบริการสตรีมมิ่งดูซีรีส์-หนังและฟังเพลง เช่น iTunes, Facebook, YouTube, TrueVisions, Netflix, Disney+ Hotstar, viu, iQIYI , Spotify, JOOX, Apple Music, Tidal เป็นต้น
  • การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ easyBills, easyBills+ (Shopee, Lazada หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ)
  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดกดเงินสด
  • ยอดใช้จ่ายค่าบัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, ทองคำ,บัตรของขวัญ หรือ Gift Card ทุกประเภท, บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, การชำระค่าสาธารณูปโภค
  • ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ


เงื่อนไขการลุ้นรับแพ็กเกจ Paris 2024 :

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb วีซ่าเท่านั้น (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) และบัตรเครดิต ttb Global House ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • ยอดใช้จ่ายครบทุก ๆ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป รับ 1 สิทธิ์สำหรับลุ้นรับรางวัล แพ็กเกจท่องเที่ยวปารีส 5 วัน 4 คืน 1 รางวัล (สำหรับ 2 ท่าน) พร้อมเข้าชมพิธีปิดงาน Olympic Paris 2024 ของรางวัลประกอบด้วย ตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ (รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว), ที่พัก 5 วัน 4 คืน, บัตรเข้าชมพิธีปิดงาน Olympic Paris 2024 รวมมูลค่า 1,599,293 บาท
 • เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ ธนาคารฯ จะคำนวณจำนวนสิทธิ์ และดึงข้อมูลของผู้ร่วมรายการออกจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดพิมพ์ แล้วตัดเป็นชิ้นส่วน นำมาจับรางวัลผู้โชคดี จำนวนรวมทั้งสิ้น 1 รางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 14:00 - 15:00 น.
 • ใบอนุญาตเลขที่ 115/2567 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีในลำดับถัดไป ในกรณีที่ผู้โชคดีสละสิทธิ์หรือทางธนาคารฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับข้อมูลบัตรเครดิต เท่านั้น
 • ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางเว็บไซต์ธนาคารที่ www.ttbbank.com และธนาคารจะทำการส่ง SMS พร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งผู้ได้รับรางวัล ภายใน 45 วัน นับจากวันจบรายการ ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันสิทธิ์การรับรางวัลโดยการตอบรับและยืนยันวันนัดหมายเพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ ณ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจ้งผู้ได้รับรางวัล
 • ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ธนาคารประกาศรางวัลผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่ยืนยันนัดหมายเพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ธนาคารแจ้งผู้ได้รับรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์
 • ทางธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยมูลค่าของรางวัลจะต้องนำมารวมเป็นรายได้ประจำปีพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในอัตราก้าวหน้า ซึ่งอาจมีผลทำให้ต้องชำระภาษีเพิ่มของผู้ได้รับรางวัล และผู้ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาของผู้โชคดี จำนวน 1 ฉบับ ส่งเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 • ธนาคารขอให้เก็บเอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% โดยนำส่งสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากร
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขาย หรือจำหน่ายรางวัลให้กับบุคคลอื่น ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
 • การเข้าร่วมรายการนี้ ถือเป็นการให้ความยินยอมของผู้ที่ได้รับรางวัล ในการอนุญาตให้ธนาคารติดต่อผู้ได้รับรางวัลเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ หรือปรากฏตัวในงานต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ และให้ความยินยอมแก่ในการถ่ายภาพ เพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดีไปใช้เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนสื่อโฆษณาต่าง ๆ โดยภาพถ่ายผู้ได้รับรางวัลให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารฯ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
 • แพ็กเกจ Paris 2024 ที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด คะแนนสะสม หรือของรางวัลอื่น หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ทั้งหมดตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือไม่เป็นไปตามสัญญาบัตรเครดิต หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่ธนาคารได้มอบรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่สมาชิกไปแล้ว ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์ของธนาคารที่อาจขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีมอบสิทธิ์ฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ลงทะเบียนทุกประเภทบัตร
 • ผู้บริหารธนาคารทหารไทยธนชาต พนักงานธนาคารทหารไทยธนชาตทุกท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมนี้ รวมถึงบริษัทตัวแทนโฆษณา บริษัทที่จัดพิมพ์ชิ้นส่วน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการส่งเสริมการขายนี้ คณะกรรมการดำเนินรายการ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมลุ้นรับรางวัลในรายการนี้
 • เงื่อนไขอื่น ๆ ของแพ็กเกจเป็นไปตามที่ทาง VISA เป็นผู้กำหนด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนใช้บริการ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ
 • ภาพที่ปรากฏใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • หมวดที่ร่วมรายการ ดังนี้
  • หมวด Dining MCC Code 05451 05462 05812 05813 05814 05821 05921
  • หมวด Electronics MCC Code 1711 4812 4814 4816 5732 5734 5045 5722 5732 5734 5946 5997 7622 7623 7629 8105
  • หมวด Beauty & Cosmetic MCC Code 5499 5977
  • หมวด Transportation MCC Code 04011 04111 04112 04121 04131 04214 04215 04225 04411 04457 04468 04784 04789
  • หมวด Direct marketing MCC Code 05300 05963 05964 05965 05966 05967 05968 05969
  • หมวด Auto MCC Code 05013 05271 05511 05521 05531 05532 05533 05551 05571 05599 05935 07531 07534 07535 07538 07542 07549
  • หมวด Airline MCC Code 03000 03001 03002 03003 03004 03005 03006 03007 03008 03009 03010 03011 03012 03013 03014 03015 03016 03017 03018 03020 03021 03022 03023 03024 03025 03026 03027 03028 03029 03030 03031 03032 03033 03034 03035 03036 03037 03038 03039 03040 03041 03042 03043 03044 03045 03046 03047 03048 03049 03050 03051 03052 03053 03054 03055 03056 03057 03058 03059 03060 03061 03062 03063 03064 03065 03066 03067 03068 03069 03071 03072 03075 03076 03077 03078 03079 03082 03083 03084 03085 03086 03087 03088 03089 03090 03094 03096 03097 03098 03099 03100 03102 03103 03106 03110 03111 03112 03115 03117 03118 03125 03126 03127 03129 03130 03131 03132 03133 03135 03136 03137 03138 03143 03144 03145 03146 03148 03151 03154 03156 03159 03161 03164 03165 03167 03170 03171 03172 03174 03175 03176 03177 03178 03180 03181 03182 03183 03184 03185 03186 03187 03188 03190 03191 03193 03196 03197 03200 03203 03204 03206 03211 03212 03213 03215 03216 03217 03218 03219 03220 03221 03222 03223 03226 03228 03229 03231 03233 03234 03235 03236 03238 03239 03240 03241 03242 03243 03245 03246 03247 03248 03251 03252 03254 03256 03259 03260 03261 03262 03263 03266 03267 03280 03282 03284 03285 03286 03287 03292 03293 03294 03295 03296 03297 03298 03299 03300 03301 04511
  • หมวด Hotel MCC Code 03302 03501 03502 03503 03504 03505 03506 03507 03508 03509 03510 03511 03512 03513 03514 03515 03516 03517 03518 03519 03520 03521 03522 03523 03524 03525 03526 03527 03528 03529 03530 03531 03532 03533 03534 03535 03536 03537 03538 03539 03540 03541 03542 03543 03544 03545 03546 03548 03549 03550 03551 03552 03553 03554 03555 03556 03557 03558 03559 03560 03561 03562 03563 03564 03565 03566 03567 03568 03569 03570 03571 03572 03573 03574 03575 03576 03577 03578 03579 03580 03581 03582 03583 03584 03585 03586 03587 03588 03589 03590 03591 03592 03593 03594 03595 03596 03597 03598 03599 03600 03601 03602 03603 03604 03607 03608 03609 03612 03613 03614 03615 03617 03618 03619 03620 03621 03622 03623 03624 03625 03626 03627 03628 03629 03630 03631 03632 03633 03634 03635 03636 03637 03638 03639 03640 03641 03642 03643 03644 03645 03646 03647 03648 03649 03650 03651 03652 03653 03654 03655 03656 03657 03658 03659 03660 03661 03662 03663 03664 03665 03666 03667 03668 03669 03670 03671 03672 03673 03674 03675 03676 03677 03678 03679 03680 03681 03682 03683 03684 03685 03686 03687 03688 03689 03690 03691 03692 03693 03694 03695 03696 03697 03698 03699 03700 03701 03702 03703 03704 03705 03706 03707 03708 03709 03710 03711 03712 03713 03714 03715 03716 03717 03718 03719 03720 03721 03722 03723 03724 03725 03726 03727 03728 03729 03730 03731 03732 03734 03735 03736 03737 03738 03739 03740 03741 03742 03743 03744 03745 03746 03747 03748 03749 03750 03751 03752 03753 03754 03755 03757 03758 03759 03760 03761 03762 03763 03764 03765 03766 03767 03768 03769 03770 03771 03772 03773 03774 03775 03776 03777 03778 03779 03780 03781 03782 03783 03784 03785 03786 03787 03788 03789 03790 03791 03792 03793 03794 03795 03796 03797 03798 03799 03800 03801 03802 03807 03808 03811 03812 03813 03814 03815 03816 03818 03819 03820 03821 03822 03823 03824 03825 03826 03827 03828 03829 03830 03831 03832 03833 03834 03835 03836 03837 03838 07011
  • หมวด Fashion MCC Code 05137 05139 05611 05621 05631 05641 05651 05655 05661 05681 05691 05697 05698 05699 05941 05948 07032 07296
  • หมวด Travel MCC Code 3019 04722 04723 05962
  • หมวด Department store MCC Code 05311
  • หมวด Duty free MCC Code 04582 05309
  • หมวด Supermarket MCC Code 05310 05411 05422
  • หมวด Online MCC Code 5331 5816 6540
 • ยกเว้นยอดใช้จ่าย ดังนี้
  • ยอดแบ่งชำระ 0% pay plan
  • ยอดใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ (Inter-Spending) การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • ยอดใช้จ่ายหมวดวัสดุก่อสร้าง อาคาร คอนโดมิเนียม และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ทุกช่องทางการชำระเงิน
  • ยอดใช้จ่ายหมวดโรงพยาบาล คลินิก ทันตกรรม คลินิกเสริมความงาม
  • ยอดใช้จ่ายหมวดโรงเรียน และสถาบันการศึกษา
  • ยอดใช้จ่ายหมวดทอง เพชร นาฬิกา และเครื่องประดับ
  • ยอดใช้จ่ายหมวดน้ำมัน, ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
  • ยอดใช้จ่ายร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่จดทะเบียนต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทและเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เช่น Google, Facebook, Amazon, Paypal, Alibaba, iTunes, Apple เป็นต้น
  • ยอดใช้จ่ายหมวดประกันทุกประเภท กองทุนรวมทุกประเภท การจ่ายภาษีต่างๆ การซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ การซื้อขายเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) รวมถึงโบรคเกอร์ซื้อขายหุ้นต่างๆ
  • รายการหักค่าบริการแบบอัตโนมัติรายเดือน หรือรายปี (recurring payment) เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าประปา, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเทอร์เน็ต, ค่าประกันและกองทุน, การบริจาคเงินผ่านบัตรเครดิต, ค่าบริการสตรีมมิ่งดูซีรีส์-หนังและฟังเพลง เช่น iTunes, Facebook, YouTube, TrueVisions, Netflix, Disney+ Hotstar, viu, iQIYI , Spotify, JOOX, Apple Music, Tidal เป็นต้น
  • การใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคผ่านแอปฯ และเว็บไซต์ easyBills, easyBills+ (Shopee, Lazada หรือช่องทางออนไลน์อื่น ๆ)
  • ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดกดเงินสด
  • ยอดใช้จ่ายค่าบัตรโทรศัพท์, บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรกำนัล, ทองคำ,บัตรของขวัญ หรือ Gift Card ทุกประเภท, บัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์, การชำระค่าสาธารณูปโภค
  • ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
  • ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจและ/หรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมาย, รายการที่ใช้จ่ายผ่านเครื่องรับบัตรเครดิต (EDC) ในกิจการของผู้ถือบัตรเอง หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าของกิจการ


เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • จำกัดสิทธิ์จากการได้รับเครดิตเงินคืน แลกรับของกำนัล Visa premium และลุ้นรับรางวัลแพ็กเกจ Paris 2024 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์ (ตามหมายเลขบัตรประชาชน) ในกรณีที่ลูกค้ามีการลงทะเบียนและมียอดใช้จ่ายผ่านทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้สิทธิ์จากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่มียอดใช้จ่ายตามตารางที่กำหนด สูงที่สุดมาคำนวนรับเครดิตเงินคืนและแลกรับของกำนัล Visa premium และลุ้นรับรางวัลแพ็กเกจ Paris 2024
 • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/cc/pro

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 มี.ค. 67 – 30 เม.ย. 67

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด