external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

เคยเป็นมั้ย…
มีประกันสุขภาพ แต่ถูกจำกัดโรงพยาบาล จำกัดห้อง ?

 

เคยเป็นมั้ย…
Benefit บางส่วนในประกันสุขภาพ เราไม่ได้ใช้ รู้สึกเสียเงินเปล่า ?

 

ทีทีบีเข้าใจ จึงออกแบบประกันสุขภาพ ที่ให้คุณเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้เลือกได้ตามที่ต้องการ ค่าห้องแบบเหมาๆ ปรับเปลี่ยนได้เมื่อคุณจำเป็น ด้วย “ประกันเหมาจบๆ” ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส


ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส
เหมาะกับใคร ?

เหมาะกับพนักงานบริษัทที่กังวลว่าประกันจากสวัสดิการที่ได้รับจากบริษัท จะไม่พอจ่ายค่ารักษาพยาบาลหากเจ็บป่วย หรือเจ้าของธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ที่ไม่มีสวัสดิการดูแลสุขภาพ อยากมีประกันสุขภาพฉบับแรก ราคาไม่แพงแต่คุ้มค่า และหัวหน้าครอบครัวที่เป็นห่วงว่าถ้าเจ็บป่วยขึ้นมา จะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล ไม่อยากให้ที่บ้านเดือดร้อน


ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส

เหมา คุ้ม ดูแลครบ ประกันเหมาจบ ๆ ครบทุกการรักษา ทั้งผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และโรคมะเร็ง


external-popup-close

เงื่อนไขโปรโมชันเงินคืน สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65

 1. สําหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการ ได้แก่ ทีทีบี อัลติเมท แคร์, ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร์, ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส, ทีทีบี เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค, ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์, ทีทีบี อีซี่ เชฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล), ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90, ทีทีบี อี แวลู เชฟเวอร์ 12/5 ผ่าน ทีทีบี ทัช โดยชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต แบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 1 ม.ค. 66 และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free-look period) และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับเงินคืน
 2. สําหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี อัลติเมท แคร์, ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร์, ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส, ทีทีบี เพย์ ไลท์ ไฮ โพรเทค, ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์, ทีทีบี อีซี่ เชฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล), ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90, ทีทีบี อี แวลู เชฟเวอร์ 12/5 ผ่าน ทีทีบี ทัช สิทธิ์ในการรับเงินคืน และ/หรือ ของสมนาคุณจะคำนวณจาก เบี้ยประกันชีวิต รายปี ปีแรก ของแต่ละกรมธรรม์ ไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อรับเงินคืนหรือของสมนาคุณในมูลค่าที่สูงกว่าได้
 3. สําหรับการรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี หรือบัญชีออมทรัพย์อื่น ๆ ของทีทีบี ของผู้เอาประกันภัย ที่มีสถานะปกติเท่านั้น ระยะเวลาดำเนินการภายใน 45 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ธนาคาร จะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต หากผู้เอาประกันภัยไม่มีบัญชี ทีทีบี ดังกล่าวให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียด เงื่อนไขการใช้บริการบัญชี ทีทีบี เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินคืน/ของสมนาคุณ และผลประโยชน์อื่นๆ ที่จ่ายไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องคืนเบี้ยประกันชีวิตทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 5. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของ สมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง ระยะเวลาในการคืนเงิน และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 6. กรณีสอบถามสถานะการจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ และ/หรือผลการคืนเงินตามโปรโมชันผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 1428 ภายใน 180 วัน นับจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับของสมนาคุณ/เงินคืน
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 8. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

เงื่อนไขโปรโมชัน "คุ้มครองเฮลธ์ตี้" รับเครดิตเงินคืน 20% ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี ประเภทบุคคลธรรมดา
 2. เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพที่ร่วมรายการ ได้แก่ ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร์ ทุกแผนความคุ้มครอง และทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส ทุกแผนความคุ้มครอง พร้อม ชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปีผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี ที่ ทีทีบี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 1 ม.ค. 66 และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) และกรมธรรม์มีผลบังคับจนถึงวันที่รับเครดิตเงินคืน
 3. สิทธิพิเศษสําหรับการซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันภัย ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร่ ทุกแผนความคุ้มครอง และทีทีบี อีซี่ แคร่ พลัส ทุกแผนความคุ้มครอง ผ่านบัตรเครดิตที สําหรับผู้ถือบัตรเครดิตและให้แก่บุคคลในครอบครัวเดียวกันของผู้ถือบัตรเครดิตได้ ได้แก่ พ่อ แม่ คู่สมรส และบุตร
 4. สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 20% ของค่าเบี้ยประกันภัย ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร์ หรือทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส แบบรายปี ปีที่ 1 สําหรับผู้ถือบัตรที่ช่าระค่าเบี้ยประกันภัย แบบรายปีและสมัครบริการหักช่าระค่าเบี้ยประกันอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต (recurring) ธนาคารจะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิต บัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการในแต่ละเดือน นับตั้งแต่เดือนที่ซื้อกรมธรรม์ ทั้งนี้สงวนสิทธิเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตที่บัตรมีสถานะปกติจนถึง วันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือมีการช่าระยอดใช้จ่ายบัตรภายในวันที่ครบจําหนดชำระ โดยยอดค่าเบี้ยประกันภัยตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคํานวณนั้นจะ ต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 5. บัตรเครดิต ทีทีบี สามารถทํารายการแบ่งชำระ ttb so goood ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน ไม่มีขั้นต่ำ ผ่านทาง ttb contact center 1428 กด 1 ตามด้วย 01 พร้อม แจ้งยอดและวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกัน (ก่อนวันตัดรอบบิลเท่านั้น) ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม ttb reward plus สําหรับการทํา รายการแบบแบ่งช่าระดอกเบี้ย 0% ttb so goood หรือบริการแบ่งช่าระดอกเบี้ย 0% ttb pay plan และทุกช่องทางของการทํารายการแบบแบ่งชำระ
 6. กรณีที่ผู้ถือบัตรผิดนัดช่าระยอดแบ่งจ่ายหรือชาระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่าย ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์ เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมอัตราดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด ซึ่งปัจจุบันตามประกาศธนาคารเท่ากับ 16% ต่อปี รวมทั้ง อาจมีค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายประกันชีวิตและสุขภาพรับเครดิตเงินคืน 5%
 8. ธนาคารขอสงวนสิทร์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่จ่ายไปแล้วผ่านทางยอดเงินในบัตรเครติด ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) อันเป็นเหตุ ให้บริษัทประกันชีวิต ต้องคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 9. ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 10. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกัน ชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 11. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 12. หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็ปไชต์ ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือศีกษารายละเอียดเพิ่มเติม www.ttbbank.com

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เหมา ๆ ผู้ป่วยใน ไม่จำกัดค่าห้อง คุ้มครองสูงสุด 5,000,000 บาท

 • สำหรับแผนแพลทินัม คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุด 5,000,000 บาท ให้คุณเลือกโรงพยาบาลและห้องพักได้ตามใจ2
 • สำหรับแผนคลาสสิก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่ายสูงสุด 500,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 32 บาท/วัน

 • สำหรับแผนแพลทินัม เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 67 บาท/วัน3
 • สำหรับแผนคลาสสิก เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 32 บาท/วัน3

เหมา ๆ ผู้ป่วยนอก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง สูงสุด 30,000 บาทต่อปี

 • สำหรับแผนแพลทินัม เลือกรับความคุ้มครองสูงสุด 30,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์
 • สำหรับแผนคลาสสิก เลือกรับความคุ้มครองสูงสุด 1,600 บาทต่อครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)

แผนแพลทินัม สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายในแบบที่คุณต้องการ

เลือกออกแบบความคุ้มครองเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยถูกลง ด้วยการเลือกร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส่วนแรก (Deductible) หรือ เลือกแบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล 20% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Co-Payment)

เหมา ๆ เจอ จ่าย จบ มะเร็งทุกระยะ4

รับเงินก้อนสูงสุดหลักล้านบาท

ลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

1 ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

2 ห้องนอนเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล

3 คำนวณค่าเบี้ยประกันภัยจากเพศชาย อายุ 35 ปี ความคุ้มครองชีวิต 300,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบเต็มจำนวน (full coverage)

4 ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เลือก
 • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับผลประโยชน์จากทุนประกันชีวิต

ตัวอย่างผลประโยชน์

ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส แผนแพลทินัม

พนักงานออฟฟิศ อายุ 35 ปี เพศชาย ซื้อแบบประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส แผนแพลทินัม แผน 1 ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 1,000,000 บาท ความคุ้มครองชีวิต 300,000 บาท พร้อมซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อรอบปีกรมธรรม์ 20,000 บาท และความคุ้มครองโรคมะเร็ง 2,000,000 บาท

แบบคุ้มครองค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน full coverage - ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก 35,807 บาท*

แบบคุ้มครองค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน full coverage - ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก 35,807 บาท*

แบบร่วมรับผิดชอบส่วนแรก 30,000 บาท (Deductible)** - ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก 29,790 บาท*

แบบร่วมรับผิดชอบส่วนแรก 30,000 บาท (Deductible)** - ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก 29,790 บาท*

แบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจำนวน 20% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Co-Payment)** - ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก 29,232 บาท*

แบบร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจำนวน 20% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Co-Payment)** - ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก 29,232 บาท*

ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส แผนคลาสสิก

พนักงานออฟฟิศ อายุ 35 ปี เพศชาย ซื้อแบบประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส แผนคลาสสิก แผน 2 ความคุ้มครองสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 300,000 บาท ความคุ้มครองชีวิต 300,000 บาท พร้อมเลือกรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกครั้งละ 800 บาท (สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์) และรับผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคมะเร็ง 500,000 บาท ชำระเบี้ยประกันภัยปีแรก 19,571 บาท*

ตัวอย่างผลประโยชน์ ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส แผนคลาสสิก

ผลประโยชน์โดยละเอียด

แผน แผนคลาสสิก แผนแพลทินัม
อายุรับประกันภัย 20 - 60 ปี 6 - 65 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 65 ปี ถึงอายุ 85 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 64 ปี ถึงอายุ 84 ปี
ทุนประกันชีวิต 300,000 บาท
เบี้ยประกันภัย เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และชั้นอาชีพ
โดยเบี้ยประกันสุขภาพจะมีการปรับเบี้ยตามช่วงอายุ
งวดการชำระเบี้ยฯ รายปี / ราย 6 เดือน / ราย 3 เดือน / รายเดือน
แผนแพลทินัม
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
วงเงินผลประโยชน์ 20,000 บาท
(ต่อรอบปีกรมธรรม์)
วงเงินผลประโยชน์ 30,000 บาท
(ต่อรอบปีกรมธรรม์)
อายุรับประกันภัย 20 – 60 ปี 6 – 65 ปี
ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 65 ปี ถึงอายุ 71 ปี
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 64 ปี ถึงอายุ 70 ปี

ผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่เลือก


แผนความคุ้มครอง แผนคลาสสิก แผนแพลทินัม
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาท 500,000 บาท 1,000,000 บาท 3,000,000 บาท 5,000,000 บาท
การตรวจสุขภาพ แบบตอบคำถามสุขภาพอย่างสั้น (SIO) ตรวจสุขภาพ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด (Full Application)
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน
• ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อรอบปีกรมธรรม์ 2,000 บาทต่อวัน 3,000 บาทต่อวัน 4,000 บาทต่อวัน 5,000 บาทต่อวัน จ่ายตามจริง
ค่าห้องเตียงเดี่ยวมาตรฐาน
- ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ให้เป็นจำนวน 2 เท่า ของผลประโยชน์สำหรับค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) สูงสุดไม่เกิน 90 วัน
• ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ จ่ายตามจริง
แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
จ่ายตามจริง
แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
- ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน (สูงสุด 14 วัน)
• ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์
• ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์
- ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
- ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee)
- ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee)
- ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
• การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
• ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อรอบปีกรมธรรม์ จ่ายตามจริง
แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
จ่ายตามจริง
แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
- ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
• ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
• ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์
• ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
• ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
ผลประโยชน์คุ้มครองโรคมะเร็ง 300,000 บาท 500,000 บาท 700,000 บาท 1,000,000 บาท สามารถเลือกรับความคุ้มครองและวงเงินผลประโยชน์ได้
1,000,000 บาท
2,000,000 บาท
3,000,000 บาท
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก สามารถเลือกรับความคุ้มครองและวงเงินผลประโยชน์ได้
(สูงสุด 30 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์)
800 บาทต่อครั้ง
1,100 บาทต่อครั้ง
1,600 บาทต่อครั้ง
สามารถเลือกรับความคุ้มครองและวงเงินผลประโยชน์ได้
(ต่อรอบปีกรมธรรม์)
20,000 บาท
30,000 บาท
จ่ายเบี้ยประกันภัยถูกกว่า โดยสามารถเลือกออกแบบผลผระโยชน์ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการ สำหรับผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยในและผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
- เลือกการมีความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) หรือ ไม่ครอบคลุม สามารถเลือกวงเงินความรับผิดชอบส่วนแรกได้
30,000 บาท
60,000 บาท
100,000 บาท
- เลือกการร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในจำนวน 20% ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Co-Payment) ไม่ครอบคลุม 20%

กรณีเสียชีวิต รับผลประโยชน์จากทุนประกันชีวิต 300,000 บาท

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกัน
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ (Full Application)  / ใบคำขอเอาประกันชีวิตประเภทสามัญ แบบแถลงคำถามสุขภาพ 25 โรค (SIO Application)
 3. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 5. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนถูกต้อง
 6. กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF File)

หมายเหตุ
 1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 2. บริษัทฯ จะปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุและชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 3. เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

รับประกันชีวิตโดย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ทีทีบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

โปรโมชัน

สมัครทีทีบี อีซี่ แคร์ พลัส และชำระค่าเบี้ยประกันภัยแบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65 รับสิทธิพิเศษ
   • ต่อที่ 1 รับเงินคืนเข้าบัญชีสูงสุด 3,000 บาท
   • ต่อที่ 2 รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 20% ของค่าเบี้ยประกันภัยรายปี ปีแรก เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรเครดิตทีทีบี
   • ต่อที่ 3 สามารถทำรายการแบ่งจ่ายสบาย ๆ กับ ttb so goood ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน โทร 1428 กด 1

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

วันนี้ .. คุณมั่นใจว่ามีประกันสุขภาพเพียงพอแล้วหรือยัง ?

ถ้ายังไม่แน่ใจ มาค้นหาคำตอบประกันภัยที่พอดีได้ที่ ttb touch

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

วันนี้ .. คุณมั่นใจว่ามีประกันสุขภาพเพียงพอแล้วหรือยัง ?

ถ้ายังไม่แน่ใจ มาค้นหาคำตอบประกันภัยที่พอดีได้ที่ ttb touch

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

5 เรื่องที่นักธุรกิจวัยสร้างตัวต้องรู้เพื่อให้มีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจวัยสร้างตัวอาจจะมุ่งมั่นกับการสร้างธุรกิจ จนลืมนึกถึง 5 เรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและมีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

6-8 นาที

เตรียมความพร้อม ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกในวันที่โลกไม่มั่นคง

โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เศรษฐกิจที่ผันผวนเกินคาดการณ์ ความหวังของคนเป็นพ่อแม่ คือการส่งต่ออนาคตที่มั่นคงให้ลูก เพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่งคั่ง หมดกังวลแม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ดูแล

ุ6-8 นาที

ป่วยเล็กน้อยอย่านิ่งนอนใจ ค่ารักษาก้อนใหญ่อาจมาไม่ทันตั้งตัว

เจ็บป่วยนิดหน่อย ไม่ยอมไปหาหมอ เพราะเสียดายเงิน แต่อย่านิ่งนอนใจ เพราะอาการป่วยเล็ก ๆ เหล่านั้นอาจนำไปสู่โรคร้ายที่มาพร้อมค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่จะทำให้การเงินของคุณสะดุดได้