บัญชี ทีทีบี กระแสรายวันเอกสิทธิ์

บัญชีเพื่อความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจ สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน และสามารถตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ทุกเดือน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สะดวกในการทำธุรกิจ ทั้งการทำรายการรับ และจ่ายผ่านบัญชี

เพิ่มความคล่องตัวด้วยช่องทาง Online ทั้ง ttb business click และ ttb biz touch

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการใช้บริการ
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
  • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร