การจ่ายบิล

จ่ายบิลได้ง่ายขึ้น ผ่านบริการ ttb internet banking ทั้ง ค่าไฟ, ค่าบัตรเครดิต หรือค่าอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ขั้นตอนการจ่ายบิล

1. เลือกเมนู “จ่ายบิล” จากเมนูหลักด้านซ้าย

2. เลือกบัญชีที่ต้องการใช้จ่ายบิลจากเมนูทางขวา

3. เลือก “ผู้ให้บริการ” โดยกดรายชื่อผู้ให้บริการ หากไม่พบผู้ให้บริการที่ต้องการ สามารถพิมพ์ชื่อ หรือเลือกประเภท เพื่อค้นหาผู้ให้บริการที่ต้องการได้ทันที

4. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่าย โดยสามารถเลือกเป็น “เต็มจำนวน” “ขั้นต่ำ” หรือระบุจำนวนเงินที่ต้องการจ่าย และสามารถเลือกที่จะเขียนโน้ตไว้เตือนตัวเองได้ในภายหลังเมื่อระบุข้อมูลเสร็จแล้ว กด “ยืนยัน”

5. ตรวจสอบข้อมูลการทำรายการ และกด “ยืนยัน” ถ้าข้อมูลถูกต้อง หรือ หากต้องการแก้ไขสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยกดไอคอน

6. ยืนยันการทำรายการ โดยพิมพ์รหัส OTP ที่ได้รับผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่ได้ทำการลงทะเบียนในรูปแบบ SMS แล้วกด “ยืนยัน”

7. ระบบจะแสดงสถานะการจ่ายบิล ในขั้นตอนนี้สามารถ เลือกบันทึก เป็นไฟล์ pdf, พิมพ์เอกสาร หรือ แชร์ผ่าน Facebook