ผ่อนสบายๆกับ so goood
ผ่อนสบายๆกับ so goood
  แอป ttb touch ช่วยให้คุณแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ง่ายๆ ด้วยการแบ่งชำระ 0% นาน 3 เดือน จาก so goood
 • - ทำได้ทันที ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ttb ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • - ผู้ถือบัตร สามารถเลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือนตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดที่ 3 เดือน 6 เดือน และ 10 เดือน โดยธนาคารจะเรียกเก็บดอกเบี้ย 0.69% สำหรับรายการแบ่งจ่าย 6 เดือน และ 10 เดือน (หรือ ตามที่ธนาคารจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายภาคหน้า) ทั้งนี้ธนาคารได้ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้าโดยยกเว้นการเรียกเก็บดอกเบื้ยในประเภทแบ่งจ่าย 3 เดือน (0% เฉพาะรายการแบ่งจ่าย 3 เดือน) (หรือ ตามที่ธนาคารอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภายหน้า)
 • - เงื่อนไขบริการแบ่งจ่ายรายเดือน so goood เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด  
    คลิกดูรายละเอียด
 • *สามารถทำรายการได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 4.00 น. – 21.00 น. เท่านั้น
 • 1
  เลือกบัตรเครดิตของท่านในหน้าสรุปบัญชี
 • 2
  กด “โซกู๊ด”
 • 3
  เลือก “ฉันได้อ่านและยอมรับ”   >  กด   “ถัดไป”
 • 4
  เลือกรายการที่ต้องการแบ่งจ่าย และกด  “ถัดไป”
 • 5
  เลือกโปรแกรมแบ่งจ่ายรายเดือน
 • 6
  ตรวจสอบข้อมูล และกด  “ยืนยัน”  เป็นอันว่าเสร็จ

  หมายเหตุ : โดยจะแสดงรายการฯ ภายหลังจากวันที่มีการเรียกเก็บเงินกับธนาคารเสร็จสิ้นแล้ว ที่เมนูสรุปบัญชีของฉัน หน้ารายการเดินบัญชีของบัตรเครดิต แท็ป  “รอเรียกเก็บ”