บริการเตือนเพื่อออม
บริการเตือนเพื่อออม
  ด้วยบริการส่งข้อความเตือนเพื่อออมไปยังหมายเลขพร้อมเพย์ที่ท่านลงทะเบียนกับธนาคารใดก็ได้
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด   “เตือนเพื่อออม”
 • 2
  กด  “+”  เพื่อสร้างรายการเตือนเพื่อออม
 • 3
  กรอกข้อมูลดังนี้ ( สามารถแก้ไขได้ภายหลัง )
  - หัวข้อการออมเงิน
  - เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ผูกพร้อมเพย์และเปิดใช้งาน PayAlert แล้ว
  - จำนวนเงินที่ต้องการออม (  ไม่เกิน 10 ล้านบาท  )
  - วันที่ต้องการแจ้งเตือน (  ไม่สามารถเลือกวันปัจจุบันได้ ต้องเลือกตั้งเป็นวันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป  )
  - จำนวนครั้งที่ต้องการส่งเตือน เช่น ถ้าระบุ 12 ครั้ง ระบบจะส่งเตือนทั้งหมด 12 เดือน ( นับเป็น 1 เดือน เตือน 1 ครั้ง )
  - เลือกบัญชีที่ต้องการออม กด  “ถัดไป” 
 • 4
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 5
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ