เปิดใช้งานบัตร
เปิดใช้งานบัตร
  เปิดใช้งานบัตรเครดิตได้ทันทีด้วยแอป ttb touch
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน > เลือก ด้านล่างหน้าสรุปบัญชี  “ตั้งค่า”
 • 2
  เลือกเมนู “จัดการบัตร” > เลือกบัตรที่ต้องการเปิดใช้งาน
 • 3
  ใส่ตัวเลขหน้าบัตรตำแหน่งที่ 7 -12
 • 4
  กรอกรหัส CVV หลังบัตร
 • 5
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 6
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ