เปิดใช้งานซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
เปิดใช้งานซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
ชอปปิ้งออนไลน์สะดวกขึ้น ด้วยฟีเจอร์ ‘การใช้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์’ ผ่านบัตรเดบิต และปลอดภัยขึ้น สามารถกำหนดวงเงินบัตรเดบิตสำหรับซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร ได้ตามต้องการ
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน > กด “ตั้งค่า” > กด “จัดการบัตร”
 • 2
  กด “จัดการบัตร” ใต้บัตรเดบิตที่ต้องการใช้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
 • 3
  กด “กำหนดวงเงินและการใช้บัตร”
 • 4
  กดเปิด “การใช้ซื้อสินค้า/บริการ Online”
 • 5
  ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน” > ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 6
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ
 • กำหนดวงเงินบัตรเดบิตสำหรับซื้อสินค้าและบริการ
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน > กด “ตั้งค่า” > กด “จัดการบัตร”
 • 2
  กด “จัดการบัตร” ใต้บัตรเดบิตที่ต้องการกำหนดวงเงิน
 • 3
  กด “กำหนดวงเงินและการใช้บัตร”
 • 4
  เลือก “วงเงินซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตร”
 • 5
  เลื่อน ซ้าย – ขวา เพื่อกำหนดวงเงิน และกด “บันทึก” > กด “ถัดไป”
 • 6
  ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน” > ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 7
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ