ซื้อกองทุน
ซื้อกองทุน
  สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการ แอป ttb touch ที่มีพอร์ตกองทุนรวมกับ ทีเอ็มบีธนชาต หรือมีบัญชีกองทุนรวม จะสามารถซื้อกองทุนรวมภายในพอร์ตผ่าน แอป ttb touch จาก บลจ. ชั้นนำ ได้ง่าย สะดวกครบ จบที่เดียว โดยสามารถทำรายการในวันและเวลาทำการของแต่ละกองทุนที่ต้องการซื้อ หากทำรายการหลังเวลาปิดรับคำสั่งซื้อ

  ผลคำสั่งซื้อจะมีผลในวันทำการถัดไป ยอดขั้นต่ำและค่าธรรมเนียมในการซื้อเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุนรวม ลูกค้าสามารถซื้อกองทุนทั่วไปได้จาก 11 บลจ. ได้ง่ายๆ ผ่านแอป ttb touch
 • วิธีการซื้อกองทุนที่มีอยู่แล้ว
 • 1
  เลือกเมนู  “กองทุนรวม”  ในหน้าสรุปบัญชี  >  กด “กองทุนของฉัน”
 • 2
  เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อเพิ่ม  >  กด  “ซื้อ”
 • 3
  เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงิน และระบุจำนวนเงิน แล้วกด  “ถัดไป”
 • 4
  อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด  “ยอมรับ”
 • 5
  ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”
 • 6
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 7
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ
 • วิธีการซื้อกองทุนใหม่ที่ยังไม่เคยมีในพอร์ต
 • 1
  เลือกเมนู  “กองทุนรวม”  ในหน้าสรุปบัญชี  >  กด “ซื้อ”ที่เมนูด้านล่าง
 • 2
  เลือก  “ซื้อทันที”  หรือ  “ตั้งซื้อล่วงหน้า” 
 • 3
  เลือกกองทุนที่ต้องการซื้อ
 • 4
  กด  “เลือกบัญชี” ที่ต้องการจ่ายเงิน และ กด  “ถัดไป”
 • 5
  เลือกเลขที่พอร์ตการลงทุนที่ต้องการ
 • 6
  กด “เลือกบัญชี” ที่ต้องการจ่ายเงิน
 • 7
  กด “เลือกบัญชี” และกด“ตกลง”
 • 8
  ใส่จำนวนเงิน  และกด“ถัดไป”
 • 9
  กด “เลือกบัญชี” และกด“ตกลง”
 • 10
  ตรวจสอบข้อมูลซื้อกองทุนกด “ยืนยัน”
 • 11
  ใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • 12
  ระบบจะแสดงการทำรายการสำเร็จ