ถอนเงินไม่ใช้บัตร
ถอนเงินสดไม่ใช้บัตร
  บริการถอนเงินสดไม่ใช้บัตร เพราะแค่มีแอป ttb touch ก็ถอนเงินสดจากตู้ ATM/ADM ของ ttb ได้ทั่วประเทศ ฟรี! ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอด 24 ชั่วโมง บัญชีที่สามารถใช้บริการถอนเงินสดไม่ใช้บัตร
 • - บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี
 • - บัญชี ทีทีบี เบสิก
 • - บัญชีเงินฝากพื้นฐาน
 • - บัญชี ทีทีบี กระแสรายวัน
 • - บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์
 • 1
  เลือก “ถอนเงิน”
 • 2
  กด “สมัครบริการ” (กรณียังไม่เคยสมัครใช้บริการ)
 • 3
  กด  “รับรหัสถอนเงิน”
 • 4
  เลือกบัญชีที่ต้องการ และกรอกจำนวนเงินที่ต้องการถอน
 • 5
  ตรวจสอบข้อมูล และกด  “ยืนยัน”  > ใส่รหัสผ่าน
 • 6
  ระบบจะแสดงข้อมูลรหัสถอนเงิน และให้ไปที่ตู้ ATM/ADM ของ ttb
 • 7
  ณ ตู้ ATM/ADM ของ ttb ให้เลือกเมนู  “ถอนเงินสดไม่ใช้บัตร”
 • 8
  กรอกเบอร์มือถือ และกด  “ยืนยัน”
 • 9
  ใส่รหัสถอนเงินสด และกด  “ถูกต้อง”
 • 10
  ตรวจสอบจำนวนเงิน และกด “ยืนยัน”
 • 11
  รับเงินสดจากตู้ ATM