ซื้อประกันชีวิตสะสมทรัพย์
ซื้อประกัน
  ซื้อประกันผ่านแอป touch สะดวก รวดเร็วเพียงไม่กี่คลิก
 • 1
  กดปุ่ม  “ซื้อประกัน”
 • 2
  เลือกผลิตภัณฑ์ประกันที่ต้องการ
 • 3
  อ่านรายละเอียดและดูแผนความคุ้มครอง
 • 4
  อนุญาตเข้าถึงข้อมูล และกด  “ถัดไป”
 • 5
  เลือกแผนความคุ้มครอง
 • 6
  ดูรายละเอียดเบี้ยประกัน และกด  “ถัดไป”
 • 7
  ตอบคำถามสุขภาพ (สำหรับประกันสุขภาพ เฮลธ์ แคร์ พลัส) และกด  “ถัดไป”
 • 8
  ตรวจสอบข้อมูล  และกด  “ถัดไป”
 • 9
  ระบุผู้รับผลประโยชน์  และกด  “ถัดไป”
 • 10
  เลือก  “ยินยอมในการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร”  และกด  “ถัดไป”
 • 11
  ยืนยันการซื้อ
 • 12
  ระบบจะแสดงการทำรายการสั่งซื้อสำเร็จ