ดูข้อมูลกรมธรรม์
ดูข้อมูลกรมธรรม์
  สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการแอป ttb touch ได้ เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันผ่านทางธนาคาร สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ได้เอง ไม่ต้องกังวลการผิดชำระเพราะ มีการแจ้งเตือนการชำระเบี้ยประกันภัย และเป็นอีกช่องทางในการชำระเบี้ยประกันภัยได้อย่างสะดวก โดยไม่ต้องใช้กรอกข้อมูลใดๆ เพื่อการชำระเบี้ยประกันภัย มั่นใจได้ว่าชำระเบี้ยประกันภัยได้ถูกต้อง 100 % และ ยังเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสามารถส่งคำสั่งขอเอกสารประกอบการยื่นภาษีได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง  ( ภายใต้เงื่อนไขและช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด )
 • 1
  เลือก  “แผนประกันของฉัน”
 • 2
  เลือกกรมธรรม์ที่ต้องการดู
 • 3
  ระบบแสดงข้อมูลกรมธรรม์

  หมายเหตุ :  หากอยู่ในช่วงถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันระบบปรากฏ ปุ่ม "จ่ายบิล" เพื่อให้ท่านสามารถชำระเงินค่าเบี้ยประกันจากบัญชีที่ท่านต้องการได้ทันที

  ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 30 เมษายนของทุกปี (ภายใต้เงื่อนไขและช่วงเวลาที่ปริษัทประกันกำหนด) ระบบจะปรากฏ ปุ่ม "หนังสือรับรอง" ให้ท่านสามารถส่งคำสั่งขอหนังสือรับรองการซื้อหน่วยกรมธรรม์ได้ โดยทางบริษัทประกันจะส่งหนังสือรับรองไปยังอีเมลที่ท่านให้ไว้ภายใน 7 วันทำการ ซึ่งหนังสือรับรองนี้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91