เพิ่มรายการโปรด
เพิ่มรายการโปรด
  เพิ่มความสะดวกสำหรับรายการที่โอนบ่อย สามารถเพิ่มผู้รับเงินเป็นรายการโปรดได้
 • - หลังรายการโอนเงินเสร็จสิ้น
 • - ที่หน้าหลัก เลือก "เมนู" > "ตั้งค่า" > รายการโปรด และกดเครื่องหมายบวกมุมบนด้านขวา
 • 1
  หลังจากทำรายการโอนเงินเสร็จสิ้น กดปุ่ม เพิ่มรายการโปรด 
 • 2
  ใส่ชื่อและชื่อเรียกแทน กดปุ่ม บันทึก 
 • 3
  ระบบจะขึ้นข้อความ บันทึกผู้รับเงินเรียบร้อย กดปุ่ม ตกลง 
 • เมื่อทำรายการโอนครั้งต่อไป สามารถเลือกรายการโปรดได้จากไอคอนสมุดรายชื่อ
  • การแก้ไขและลบรายการโปรด
  • 1
   กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน > กด “ตั้งค่า” > กด “รายการโปรด”
  • 2
   เลือกรายการโปรดที่ต้องการแก้ไขหรือลบ
   - กดไอคอนดินสอ เพื่อเปลี่ยนชื่อ เพิ่มรูปผู้รับ หรือลบบัญชีผู้รับเงิน
   - กดไอคอนถังขยะ เพื่อลบรายการโปรด