เศรษฐกิจและการเงิน

ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

Intelligence Dashboard

บทวิเคราะห์ล่าสุด

Fed officials sift through tea leaves of weak U.S. jobs report

Federal Reserve officials grappled on Tuesday with April's surprisingly weak employment growth, maintaining faith in the U.S. economic rebound but acknowledging the pace of the jobs recovery may prove choppier than anticipated.

12 May 2021

12 May 2021

Biden urges employers to boost wages, get people vaccinated

President Joe Biden on Monday urged U.S. companies to help workers gain access to vaccines and to raise their pay while touting an infusion of $350 billion in federal aid to state and local governments, saying that will help more parents obtain child care and return to work.

11 May 2021

11 May 2021

Highlight

26 ต.ค. 63
Economic Finance
12 May 2021

Fed officials sift through tea leaves of weak U.S. jobs report

Federal Reserve officials grappled on Tuesday with April's surprisingly weak employment growth, maintaining faith in the U.S. economic rebound but acknowledging the pace of the jobs recovery may prove choppier than anticipated.

Data not found

26 ต.ค. 63
Intelligence Dashboard
1 August 2021

Trade Outlook

นำเสนอทิศทางการส่งออกนำเข้าไทยทุกเดือน ด้วยมุมมองใหม่ ที่ท่านสามารถเห็นสถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน ทั้งประเทศคู่ค้า ผลิตภัณฑ์ ราคาสินค้าตลาดโลก และอัตราแลกเปลี่ยน