ตั้งเป้าการลงทุน
มีสิทธิ์ +/- 2% หรือมากกว่า

เป็นเพียงการคาดการณ์จากผลที่ผ่านมาเท่านั้น