external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

เอกสิทธิ์พิเศษที่ The Verandah โรงแรม Mandarin Oriental, Bangkok

รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน ttb reserve line 02-010-1428


เงื่อนไขและข้อกำหนด :

  • เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature รับสิทธิพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต เท่านั้น
  • เอกสิทธิ์พิเศษส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม มื้อกลางวัน และมื้อค่ำ ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
  • กรุณาแสดงบัตรเครดิต ttb reserve แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้ และสิทธิพิเศษนี้สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง
  • เอกสิทธิ์พิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ หรือกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน ttb reserve line 02-010-1428 เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ยืนยันการสำรองที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในขณะทำการจอง
  • เงื่อนไขและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่น ๆ และการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรม/ร้านอาหารตามหมายเลขโทรศัพท์โรงแรมที่ระบุไว้ กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของโรงแรมถือเป็นที่สิ้นสุด
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร เป็นต้น
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและการบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อโรงแรม Mandarin Oriental, Bangkok โดยตรง โทร. 02-659-9000
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428 ตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66