external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ติดสปีดความมั่งคั่ง


ติดสปีดคะแนนสะสม รับคะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน
 • เมื่อมียอดเงินลงทุน และ/หรือฝากเงินครบทุกๆ 1 ล้าน ในผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 คะแนน เข้าบัตรเครดิต ttb reserve
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ :
  • กองทุน ttb smart port
  • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (Structured Notes)
  • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US dollar ประจำ 3 เดือน
 • พิเศษยิ่งขึ้น สามารถนำไปรวมคำนวณ คะแนนสะสมพิเศษประจำปีของบัตรเครดิต ttb reserve เพิ่มโอกาสในการรับคะแนนสะสมพิเศษประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมผลิตภัณฑ์ครบตามกำหนด


เงื่อนไขโปรโมชันสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve signature และ ttb reserve infinite


1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ที่มีการเปิดใช้งานบัตรภายใน 31 ส.ค. 66 นับจากที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ

2. การรับคะแนนสะสมพิเศษ จากการลงทุนในกองทุน ttb smart port และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ ฝากเงินใน บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US dollar ประจำ 3 เดือน

 • เพียงมียอดเงินลงทุนและ/หรือ ฝากเงินสะสมครบทุก ๆ 1,000,000 บาทภายในเดือนที่ลงทุน และ/หรือ ฝากเงิน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 66 – 31 ก.ค. 66 รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 คะแนน โดยไม่จำกัดจำนวนคะแนนสูงสุด
 • กรณีลูกค้ามีบัญชีลงทุนมากกกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะนับยอดรวมการซื้อจากทุกบัญชีรวมกันโดยยึดหมายเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก
 • ธนาคารจะดำเนินการโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ประเภทบัตรหลัก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับอนุมัติและเปิดใช้บัตรเครดิต โดยลูกค้าจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตที่เป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นใดกับธนาคาร และไม่มียอดค้างชำระเกินวงเงินที่ได้รับ

3. การรับคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัตรเครดิต ttb reserve เมื่อลงทุน ttb smart port และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะเวลา 6 เดือน ขึ้นไป ตามที่กำหนดและ/หรือ ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US dollar ประจำ 3 เดือน ครบทุก 1,000,000 บาท รับคะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ได้แก่

 • กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver, กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer, กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer, กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer และกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter
 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured note); THB Linked Note, USD Linked Note, Interest Linked Note, Index Linked Note และ Equity Linked Note ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US dollar ประจำ 3 เดือน

4. สำหรับเงินฝากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US dollar ประจำ 3 เดือน สำหรับยอดทุกๆ 1 ล้านบาท จะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือนของเดือนที่ฝากเงิน

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร และคำตัดสินของธนาคารไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ระยะเวลาโปรโมชัน : 26 เม.ย. 66 – 31 ก.ค. 66


คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด