external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ติดสปีดความมั่งคั่ง


ติดสปีดคะแนนสะสม รับคะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน
 • เมื่อมียอดเงินลงทุน และ/หรือฝากเงินครบทุกๆ 1 ล้าน ในผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 คะแนน เข้าบัตรเครดิต ttb reserve
 • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ :
  • กองทุน ttb smart port
  • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป (Structured Notes)
  • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US Dollar ประจำ 3 เดือน
 • พิเศษยิ่งขึ้น สามารถนำไปรวมคำนวณ คะแนนสะสมพิเศษประจำปีของบัตรเครดิต ttb reserve เพิ่มโอกาสในการรับคะแนนสะสมพิเศษประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมผลิตภัณฑ์ครบตามกำหนด


เงื่อนไขโปรโมชันสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve signature และ ttb reserve infinite


1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ในกรณีสมัครบัตรเครดิตรายใหม่ ลูกค้าต้องเปิดใช้งานบัตรภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ

2. การรับคะแนนสะสมพิเศษ จากการลงทุนในกองทุน ttb smart port และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป และ/หรือ ฝากเงินใน บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US Dollar ประจำ 3 เดือน

 • เพียงมียอดเงินลงทุนและ/หรือ ฝากเงินสะสมครบทุก ๆ 1,000,000 บาทภายในเดือนที่ลงทุน และ/หรือ ฝากเงิน ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66 รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 คะแนน โดยไม่จำกัดจำนวนคะแนนสูงสุด
 • กรณีลูกค้ามีบัญชีลงทุนมากกกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะนับยอดรวมการซื้อจากทุกบัญชีรวมกันโดยยึดหมายเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก
 • ธนาคารจะดำเนินการโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ประเภทบัตรหลัก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับอนุมัติและเปิดใช้บัตรเครดิต โดยลูกค้าจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตที่เป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นใดกับธนาคาร และไม่มียอดค้างชำระเกินวงเงินที่ได้รับ

3. การรับคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัตรเครดิต ttb reserve เมื่อลงทุน ttb smart port และ/หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะเวลา 6 เดือน ขึ้นไป ตามที่กำหนดและ/หรือ ฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US Dollar ประจำ 3 เดือน ครบทุก 1,000,000 บาท รับคะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ได้แก่

 • กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver, กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer, กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer, กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer และกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter
 • หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured note); THB Linked Note, USD Linked Note, Interest Linked Note, Index Linked Note และ Equity Linked Note ระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป
 • บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US Dollar ประจำ 3 เดือน

4. สำหรับเงินฝากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) สกุลเงิน US Dollar ประจำ 3 เดือน สำหรับยอดทุกๆ 1 ล้านบาท จะคำนวณอัตราแลกเปลี่ยน ณ สิ้นเดือนของเดือนที่ฝากเงิน

5. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร และคำตัดสินของธนาคารไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

ระยะเวลาโปรโมชัน : 26 เม.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66


คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด