external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต ttb reserve หรือ สมัครบัตรเครดิต ttb reserve รายใหม่

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 2.30% ต่อปี เมื่อนำเงินมาฝากใหม่ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ใน บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน และ/หรือ 24 เดือน
จะต้องนำฝากด้วยเช็คต่างธนาคารหรือโอนเงินต่างธนาคารเท่านั้น

 
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) ณ วันที่ 10 ส.ค. 66 1.55% 1.40%
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หรือสมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature
ฝากเงินใหม่ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 2.10% 2.20%
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษ +0.10% ต่อปี
พิเศษเฉพาะลูกค้าปัจจุบัน หรือสมัครบัตรเครดิต ttb reserve infinite
ฝากเงินใหม่ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 2.20% 2.30%
 • สำหรับลูกค้ารายใหม่ รับสิทธิ์สมัคร บัตรเครดิต ttb reserve เพียงฝากเงินหรือมียอดรวมผลิตภัณฑ์ตามกำหนดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
 • เตรียมพบกับข้อเสนอพิเศษและสิทธิพิเศษอีกมากมายที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่ง คัดสรรมาให้เฉพาะลูกค้า ttb reserve โดยเฉพาะ คัดมาเฉพาะลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต ttb reserve เท่านั้น
เงื่อนไขการรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ttb reserve signature และ ttb reserve infinite หรือสมัครบัตรเครดิต ttb reserve รายใหม่เท่านั้น
 2. รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด 2.30% ต่อปี เมื่อลูกค้าบัตรเครดิต ttb reserve นำเงินมาฝากใหม่ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ในบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน และ/หรือ 24 เดือน จะต้องนำฝากด้วยเช็คต่างธนาคารหรือโอนเงินต่างธนาคารเท่านั้น

 3.  
  อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน 24 เดือน
  อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) ณ วันที่ 10 ส.ค. 66 1.55% 1.40%
  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ
  สำหรับลูกค้าปัจจุบัน หรือสมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature
  ฝากเงินใหม่ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 2.10% 2.20%
  อัตราดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษ +0.10% ต่อปี
  พิเศษเฉพาะลูกค้าปัจจุบัน หรือสมัครบัตรเครดิต ttb reserve infinite
  ฝากเงินใหม่ตั้งแต่ 5 ล้านบาท 2.20% 2.30%


 4. สำหรับลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้ารายใหม่บัตรเครดิต ttb reserve เมื่อเปิดบัญชี หรือฝากเงินใหม่เพิ่มตามจำนวนเงินที่กำหนด ในบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน และ/หรือ 24 เดือน จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มพิเศษภายในวัน ทั้งนี้ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบ และปรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ หากพบว่ารายการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด และ/หรือ ไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve ทั้งในกรณีสมัครใหม่ หรือ upgrade บัตรเครดิต ttb reserve
 5. ลูกค้าต้องทำการเปิดบัญชีใหม่ หรือฝากเพิ่มด้วยเช็คต่างธนาคารหรือโอนเงินต่างธนาคารในครั้งเดียวกันเท่านั้น ไม่นับรวมยอดเงินฝากสะสม โดยสามารถฝากแยกรายการ ได้ แต่ต้องเป็นยอดฝากภายในวันเดียวกัน ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น
 6. ลูกค้า 1 ราย จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1 ครั้งต่อ 1 บัญชีเงินฝากประจำทั่วไปเท่านั้น โดยลูกค้าสามารถเปิดบัญชีใหม่ หรือนำเงินมาฝากเพิ่มได้สูงสุด 2 บัญชี คือบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน และ/หรือ 24 เดือน
 7. การรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับลูกค้า ttb reserve ที่เปิดบัญชีใหม่ หรือนำเงินมาฝากเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนด ในบัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน และ/หรือ 24 เดือน ระหว่างวันที่ 17 ก.ค. 66 – 31 ต.ค. 66 และสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ttb reserve รายใหม่ หรือ อัปเกรดบัตรจะต้องยื่นสมัครบัตรภายใน 31 ต.ค. 66 เท่านั้น และอนุมัติภายใน 30 พ.ย. 66 ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร
 8. กรณีถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด สำหรับบัญชีเงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน และ/หรือ 24 เดือน
  • กรณีถอนก่อน 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • กรณีถอนก่อนครบกำหนด โดยฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เบสิก ที่ประกาศใช้ ณ วันที่รับฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • กรณีบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือน ถอนก่อนครบกำหนด และมีการจ่ายดอกเบี้ยไปแล้ว เกินกว่าดอกเบี้ยที่มีสิทธิ์ได้รับ ลูกค้าจะได้เงินคืนต่ำกว่ายอดเงินฝาก
 9. เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve รับคะแนนสะสมพิเศษรายปีสูงสุด 180,000 คะแนน ตามยอดรวมผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน หรือ ttb reserve line 02-010-1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 17 ก.ค. 66 – 31 ต.ค. 66คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด