external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

เพียงนำเงินมาฝากตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป


รับดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มสูงสุดถึง 3.10% ต่อปี นาน 6 เดือน กับบัญชี ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ สำหรับลูกค้า

เพียงเปิด หรือนำเงินมาฝากเพิ่ม ตั้งแต่ 5 ล้าน บาทขึ้นไป ในบัญชีฝากประจำ 24 เดือน ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ พร้อมสมัครและเปิดใช้งานบัตรเครดิต ttb reserve
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีใหม่หรือนำเงินมาฝากเพิ่มในบัญชี จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่ม 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ

เอกสิทธิ์ ttb reserve

ที่สะท้อนเอกลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง และพร้อมพาท่านก้าวสู่ความสำเร็จสูงสุดด้านการเงิน รับความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

 • สำหรับลูกค้า ttb ปัจจุบันที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุนและ/หรือ ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป มีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  และยังไม่เคยสมัครบัตรเครดิต ttb reserve เท่านั้น
 • เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ หรือนำเงินมาฝากเพิ่ม ตั้งแต่ 5 ล้าน บาทขึ้นไปในบัญชีฝากประจำ 24 เดือน ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ พร้อมสมัครและเปิดใช้งานบัตรเครดิต ttb reserve
  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีใหม่หรือนำเงินมาฝาก
อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยปกติ
(1 ก.พ.66)
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
เดือนที่ 1-6 0.70% +0.10% 0.80%
เดือนที่ 7-12 1.40% 1.50%
เดือนที่ 13-18 1.60% 1.70%
เดือนที่ 19-24 3.00% 3.10%
เฉลี่ย 24 เดือน 1.675% 1.775%


เงื่อนไขโปรโมชัน :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้า ttb ปัจจุบันที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์เงินฝาก เงินลงทุนและ/หรือ ประกันชีวิต และ/หรือ ประกันวินาศภัย ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และยังไม่ถือบัตรเครดิต ttb reserve ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566 เท่านั้น
 • พิเศษ เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีใหม่หรือนำเงินมาฝากเพิ่ม ตั้งแต่ 5 ล้าน บาทขึ้นไปในบัญชีฝากประจำ 24 เดือน ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ พร้อมสมัครและเปิดใช้งานบัตรเครดิต ttb reserve ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชีใหม่หรือนำเงินมาฝากเพิ่ม ในบัญชี ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่ม 0.10% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร
 • เมื่อลูกค้าทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเฉพาะเงินที่นำมาฝากเพิ่ม หรือเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566
 • ลูกค้า 1 ราย จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1 ครั้ง สำหรับยอดเงินฝากที่นำมาฝากเพิ่ม หรือเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป / 1 บัญชี/ ตลอดรายการ เท่านั้น
 • เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve รับคะแนนสะสมพิเศษรายปีสูงสุด 180,000 คะแนน ตามยอดรวมผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ที่ ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนส่วนบุคคลของท่าน หรือ ttb reserve line 02-010-1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 มี.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66