external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

เอกสิทธิ์มื้อพิเศษที่ Scalini โรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok

รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารเมนูอาลาคาร์ท และเครื่องดื่ม

สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน Hilton Sukhumvit Bangkok โทร. 02 620 6666
หรือ ttb reserve line 02-010-1428


เงื่อนไขและข้อกำหนด:

  • เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature รับส่วนลดสำหรับค่าอาหารมื้อพิเศษ เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต เท่านั้น
  • รับส่วนลด 20% สำหรับค่าอาหารเมนูอาลาคาร์ท และเครื่องดื่ม สำหรับใช้บริการในระหว่างวันที่ 15 ม.ค. 66 – 20 ธ.ค. 66 (มีช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ กรุณาสอบถามช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ได้เพิ่มเติมจากทางโรงแรมฯ)
  • สำรองโต๊ะล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ผ่านโรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok โทร. 02 620 6666 หรือผ่าน ttb reserve line 02-010-1428 และการยืนยันการสำรองโต๊ะขึ้นอยู่กับจำนวนโต๊ะที่ว่างและความพร้อมในการให้บริการ
  • สิทธิพิเศษไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด รวมถึงข้อเสนอและโปรโมชันอื่น ๆ ได้
  • สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ผ่านโรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok โทร. 02 620 6666 และขอสงวนสิทธิ์ยืนยันการสำรองที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในขณะทำการจอง
  • เงื่อนไขและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่น ๆ และการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรม/ร้านอาหารตามหมายเลขโทรศัพท์โรงแรมที่ระบุไว้ กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของโรงแรมถือเป็นที่สิ้นสุด
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร เป็นต้น
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและการบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อโรงแรม Hilton Sukhumvit Bangkok โทร. 02 620 6666 โดยตรง
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 15 ม.ค. 66 – 20 ธ.ค. 66