external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

จองรถ และใช้จ่ายที่ AAS Auto Service

เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับการจองรถ หรือใช้จ่าย ที่ AAS Auto Service

ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

เอกสิทธิ์ 1 : รับคะแนนสะสม 250,000 คะแนน เมื่อจองรถยนต์ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป เข้าร่วมรายการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
หมายเหตุ : รับคะแนนสะสมปกติ 50,000 คะแนนและคะแนนสะสมพิเศษ 200,000 คะแนน จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีบัตรหลัก / การจองรถ 1 คัน
(ลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่โชว์รูม AAS Auto Service เท่านั้น)

เอกสิทธิ์ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้ทุก ๆ 50,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดจองหรือยอดใช้จ่าย
หมายเหตุ : จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ SP ตามด้วยคะแนนที่ใช้แลกไม่รวมจุดทศนิยม เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12  หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

เอกสิทธิ์พิเศษ รับบริการ Test Drive from Home & Delivery at Home ลองรถปลอดภัย ส่งรถถึงหน้าบ้านจาก AAS

เงื่อนไขเอกสิทธิ์ 1 :

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และมียอดใช้จ่ายค่าจองรถยนต์ปอร์เช่ (Porsche) รุ่นใดก็ได้ ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ที่บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 65 – 30 มิถุนายน 65 เท่านั้น
 • การรับคะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายการชำระค่าจองรถ โดยธนาคารจะมอบคะแนนสะสมปกติ 50,000 คะแนน (คำนวณจากยอดจองรถ 500,000 บาท) โดยจะปรากฎในใบแจ้งยอดภายในรอบบัญชีที่มีการใช้จ่าย และธนาคารจะทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษ 200,000 คะแนนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชี หลังจากวันที่มีการทำรายการเข้ามา โดยยอดคะแนนพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไปจากวันครบกำหนดมอบคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • จำกัดการรับคะแนนพิเศษสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / การจองรถ 1 คัน / ตลอดรายการ
 • ธนาคารจะมอบคะแนนพิเศษโดยนำยอดใช้จ่ายเฉพาะยอดชำระเงินค่าจองรถมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดที่นำมาทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ttb so good ยอดที่เกิดจากการแลกซื้อสินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง โดยยอดใช้จ่ายเงินค่าจองรถตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้ และไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการของบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด กรณีที่ผู้ถือบัตรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามที่บริษัท โทร. 080-191-1911

เงื่อนไขเอกสิทธิ์ 2 :

 • ผู้ถือบัตรต้องมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน ที่บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด และใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก ๆ 50,000 คะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 25% โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่ยอดแลกคะแนน ttb rewards plus
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน โดยพิมพ์ SP ตามด้วยคะแนนที่ใช้แลกไม่รวมจุดทศนิยม เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 500,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
 • การแลกคะแนนสะสม ttb rewards plus ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • ธนาคารจะพิจารณาให้สิทธิ์แลกคะแนนสะสม ttb rewards plus เฉพาะมียอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิป ณ ศูนย์บริการที่ร่วมรายการ และคำนวณยอดคะแนนสะสม เพื่อเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรตามจำนวนที่ทำการแลกไม่เกินจำนวนสูงสุดตามที่กำหนด โดยยอดใช้จ่ายที่นำมาใช้สิทธิดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการแลกซื้อสินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาใช้สิทธิ์ตามโปรโมชันนี้จะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) เพื่อรับสิทธิ์แลกคะแนนทุกครั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยยอดเครดิตเงินคืนจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไปจากวันครบกำหนดคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus

เงื่อนไขทั่วไป :

 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และ/หรือ การให้บริการ Test Drive from Home & Delivery at Home ส่งรถปลอดภัยถึงหน้าบ้าน ธนาคารจึงไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ / บริการจากบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด กรณีที่ผู้ถือบัตรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถ หรือมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามที่บริษัท โทร. 080-191-1911
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้ และไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • รายการส่งเสริมการขายตามโปรแกรมนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติ และ/หรือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใด ๆ ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร เป็นต้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ม.ค. 65 – 30 มิ.ย. 65