external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

เอกสิทธิ์พิเศษที่ Lord Jim’s โรงแรม Mandarin Oriental, Bangkok

สำหรับบุฟเฟต์มื้อกลางวัน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี

 • ราคาพิเศษสำหรับผู้ใหญ่ 3,354.45 บาทสุทธิ
 • ราคาพิเศษสำหรับเด็ก 1,942.05 บาทสุทธิ

พิเศษ มา 4 ท่าน จ่าย 3 ท่าน (จำกัดไม่เกิน 12 ท่านต่อโต๊ะ/หมายเลขบัตร/ครั้ง)
สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน ttb reserve line 02-010-1428


เงื่อนไขและข้อกำหนด :

 • เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature รับสิทธิพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต เท่านั้น
 • เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับบุฟเฟต์มื้อกลางวัน วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิต ttb reserve แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้ และสิทธิพิเศษนี้สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง
 • เอกสิทธิ์พิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ หรือกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน ttb reserve line 02-010-1428 เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ยืนยันการสำรองที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในขณะทำการจอง
 • เงื่อนไขและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่น ๆ และการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรม/ร้านอาหารตามหมายเลขโทรศัพท์โรงแรมที่ระบุไว้ กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของโรงแรมถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร เป็นต้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและการบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อโรงแรม Mandarin Oriental, Bangkok โดยตรง โทร. 02-659-9000
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428 ตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66