external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

มื้อพิเศษ ณ ร้านอาหารชั้นนำ

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ บัตรเครดิต ttb reserve signature เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb reserve (บัตรหลัก) เมื่อมียอดใช้จ่ายที่ร้านอาหาร Fine Dining ชั้นนำที่ร่วมรายการ สามารถรับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียน
ประเภทบัตรเครดิต เครดิตเงินคืน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด

50%

5,000 บาท / 1 บัญชีลูกค้า(คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริม) / ต่อรอบเดือน

25%

2,500 บาท / 1 บัญชีลูกค้า(คำนวณรวมบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริม) / ต่อรอบเดือน
 • รายชื่อร้านอาหาร Fine Dining ชั้นนำที่เข้าร่วมรายการ :
  1. Blue by Alain Ducasse
  2. Cadence by Dan Bark
  3. Ginza Sushi Ichi
  4. Haoma
  5. Khao (Ekkamai)
  6. Ledu
  7. Methavalai Sorndang
  8. Paste
  9. Pru
  10. Royal Osha Bangkok
  11. Saneh Jaan
  12. Sühring
  13. Sushi Masato
 • หมายเหตุ : ช่วงเวลาที่เปิดและปิดให้บริการ เป็นไปตามประกาศของทางร้านอาหารที่ร่วมรายการแต่ละร้านเป็นผู้กำหนด

  • การคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก และบัตรเสริมรวมกัน และทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักเท่านั้น
  • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายจากบัตรหลัก และบัตรเสริมในแต่ละรอบเดือนมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำหรับรอบบัญชีนั้น ๆ โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อบัตรกำนัล ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืน/ยกเลิกสินค้าหรือบริการในภายหลัง
  • ธนาคารจะทำการคืนยอดเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb reserve (บัตรหลัก) ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ครบรอบเดือนนั้น ๆ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการให้เครดิตเงินคืน หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตภายในวันที่ครบกำหนดตามใบแจ้งยอดบัญชี (Statement) ยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิก / คืนสินค้า หรือบริการภายหลัง
  • ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการของร้านอาหาร กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ อันเกิดจากสินค้า หรือการให้บริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติและ/หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางธนาคาร เช่น สาขา หรือเว็ปไซต์ธนาคาร
  • สามารถศึกษาเงื่อนไขรายละเอียดสิทธิพิเศษได้ที่ ttb reserve line 02-010-1428 ตลอด 24 ชั่วโมง

  ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65