external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

เติมคุ้มทุกวัน

รับเครดิตเงินคืน 8%

เมื่อเติมน้ำมัน 700 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ที่ ปั๊มเอสโซ่ ทั่วประเทศ
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 112 บาท / เดือน หรือสูงสุด 672 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย


เงื่อนไขโปรโมชัน :

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ ประเภทบัตรสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุก ประเภท ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนต่อเซลล์สลิป และลงทะเบียนถูกต้องตามเงื่อนไข ณ สถานีน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่ ยอดเติมน้ำมันตั้งแต่ 700 บาท บัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ รับเครดิตเงินคืน 8% จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 112 บาท / เดือน หรือสูงสุด 672 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • ธนาคารจะนำเซลล์สลิปที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ในแต่ละเดือนมาคำนวณเพื่อรับเงินคืนสำหรับเดือนนั้น ๆ โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง


เงื่อนไขทั่วไป :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร เป็นต้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428 ตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428