external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

เอกสิทธิ์มื้อพิเศษที่ VIU โรงแรม The St. Regis Bangkok

สำหรับบุฟเฟต์มื้อค่ำ (EPIC) วันศุกร์ – วันเสาร์ ที่ VIU โรงแรม The St. Regis Bangkok

 • มา 2 จ่าย 1 สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve infinite
 • มา 3 จ่าย 2 สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature

สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน ttb reserve line 02-010-1428 เท่านั้น


เงื่อนไขและข้อกำหนด :

 • เอกสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature รับสิทธิพิเศษเมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต เท่านั้น
 • เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับบุฟเฟต์มื้อค่ำ (EPIC) วันศุกร์ – วันเสาร์ ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 66 – 30 มิ.ย. 66
 • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษ 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรต่อเดือน และรวมทั้งสิ้น 150 สิทธิ์ตลอดรายการ
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิต ttb reserve แก่พนักงานเพื่อรับสิทธิพิเศษตามที่ได้สำรองไว้ และสิทธิพิเศษนี้สงวนไว้สำหรับผู้ถือบัตรในการเข้ารับบริการด้วยตนเอง
 • กรณีผู้ถือบัตรมีผู้ติดตามเข้าใช้บริการเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการตามราคาข้อเสนอของทางโรงแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • เอกสิทธิ์พิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ หรือกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน ttb reserve line 02-010-1428 เท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ยืนยันการสำรองที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในขณะทำการจอง
 • เงื่อนไขและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่น ๆ และการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรม/ร้านอาหารตามหมายเลขโทรศัพท์โรงแรมที่ระบุไว้ กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของโรงแรมถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร เป็นต้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและการบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อ โรงแรม The St. Regis Bangkok โทร. 02 236 7777 โดยตรง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428 ตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.พ. 66 – 30 มิ.ย. 66