external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

เอกสิทธิ์พิเศษเมื่อจองรถ Porsche ที่ AAS Auto Service

เอกสิทธิ์ 1 : รับคะแนนสะสมพิเศษ 200,000 คะแนน
เมื่อจองรถยนต์ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับคะแนนสะสมปกติ 50,000 คะแนน และคะแนนสะสมพิเศษ 200,000 คะแนน

หมายเหตุ : จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน / การจองรถยนต์ 1 คัน

สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน


เอกสิทธิ์ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 20%
เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก ๆ 50,000 คะแนน แต่ไม่เกินยอดจองหรือยอดใช้จ่าย

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน

20%

15%

หมายเหตุ : จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนนทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ AAS ตามด้วยทุก 50,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่าย เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)


เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ :

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ AAS Auto Service ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66
 • จำกัดการรับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน / การจองรถยนต์ 1 คัน โดยคำนวณการมอบคะแนนสะสมพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve ที่มีการชำระเงินจองรถยนต์ผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับคะแนนสะสมพิเศษ โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการที่โชว์รูม AAS Auto Service เท่านั้น โดยธนาคารจะทำการมอบคะแนนสะสมให้กับบัตรหลัก
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการมอบคะแนนสะสมเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะทำการมอบคะแนนสะสมภายใน 60 วันหลังจากสิ้นเดือนที่ทำรายการ โดยยอดคะแนนพิเศษจะปรากฏในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไปจากวันครบกำหนดมอบคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการมอบคะแนนเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • ธนาคารจะมอบคะแนนพิเศษโดยนำยอดใช้จ่ายเฉพาะยอดชำระเงินค่าจองรถยนต์มาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษ โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดที่นำมาทำรายการแบ่งจ่ายรายเดือน ttb so goood ยอดที่เกิดจากการแลกซื้อสินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง โดยยอดใช้จ่ายเงินค่าจองรถยนต์ตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสมพิเศษนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี
 • ผู้ถือบัตรเครดิตที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระหนี้ และไม่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต จนถึงวันที่ธนาคารโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต


เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน :

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และต้องเป็นบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ttb rewards plus เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายที่ AAS Auto Service ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66 และต้องมียอดใช้จ่ายจองรถ 500,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 50,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน;
 • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve infinite รับเครดิตเงินคืน 20% (10,000 บาท)
 • สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve signature รับเครดิตเงินคืน 15% (7,500 บาท)
 • โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / เดือน ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมแต่ละครั้งต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีเพียงพอกับวันที่จะทำการตัดคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืนให้เท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทำรายการเครดิตเงินคืน โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดเดือนทำรายการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระ
 • ยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืนสำเร็จแล้ว ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb rewards plus


เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อสอบถามที่บริษัท AAS Auto Service โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 มิ.ย. 66 – 31 ธ.ค. 66

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด