external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

Dining Experience
code: 200336
9,000 คะแนน

บุฟเฟต์ติ่มซำ ห้องอาหารจีนมานโฮ

code: 200336
9,000 คะแนน

บุฟเฟต์ติ่มซำ มื้อกลางวัน วันจันทร์ - วันศุกร์ ที่ห้องอาหารจีน มานโฮ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ 1 ท่าน มูลค่า 1,163 บาท


ข้อตกลงและเงื่อนไข :

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนวันเข้ารับบริการ ทั้งนี้การสำรองการเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับที่ว่างในช่วงเวลานั้น ๆ
 • ผู้ถือบัตรกรุณาแสดง SMS หรือ E-mail ยืนยันการสำรองบริการแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 • การใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์อื่นใดเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • กรณีผู้ถือบัตรมีผู้ติดตามเข้าใช้บริการเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการตามราคาข้อเสนอของทางโรงแรม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้
 • เอกสิทธิ์พิเศษนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ของทางร้าน หรือกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ได้
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่าน ttb reserve line 02-010-1428 และขอสงวนสิทธิ์ยืนยันการสำรองที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในขณะทำการจอง
 • เงื่อนไขและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษอื่น ๆ และการให้บริการเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียด และเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ โรงแรม/ร้านอาหารตามหมายเลขโทรศัพท์โรงแรมที่ระบุไว้ กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ คำตัดสินของโรงแรมถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร เป็นต้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและการบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรง โทร. โทร. 02-656-7700
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ttb reserve line 02-010-1428

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด