external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

Exclusive Health & Wellness
code: 200126
18,000 คะแนน

นวดสปา Divana

code: 200126
18,000 คะแนน

บริการนวดน้ำมันอุ่น Aromatherapy Body Massage 90 นาที

 • สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันเข้ารับบริการ ทั้งนี้การสำรองการเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับที่ว่างในช่วงเวลานั้น ๆ
 • กรุณาแสดง SMS หรือ E-mail ยืนยันการสำรองบริการแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการสำหรับผู้ที่มีโรคผิวหนังและสตรีมีครรภ์
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการในวันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเทศกาล
 • การใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์อื่นใดเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ของทางร้านได้
 • การใช้บริการนวดดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Divana กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใดและไม่รับผิดชอบกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อผู้ถือบัตรแลกรับสิทธิประโยชน์และ/หรือของสมนาคุณนั้นแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณในทุกกรณี และหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยในทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และห้ามไม่ให้จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางธนาคารเป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษเท่านั้น
 • สามารถใช้บริการได้ที่สาขา ดังนี้
  1. Divana Scentuara Spa
  2. Divana Divine Spa
  3. Divana Vietue Spa
  4. Divana Nurture Spa
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ttb reserve line 02-010-1428

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด