เสาร์ช้อปไม่ง้อโค้ด

ใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนสูง 20% - 30% (ตามประเภทบัตร)

เพียงมียอดใช้จ่ายสะสมสำหรับสินค้า / บริการผ่านช่องทางออนไลน์ในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์ ได้แก่ หมวดช้อปปิ้งออนไลน์, E-Wallet, Food Delivery และ Entertainment

ยอดใช้จ่ายสะสม / วัน ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน
ไม่มีขั้นต่ำ - 2,000 บาท

30%

25%

20%

หมายเหตุ :

 • จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก (คำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียน) / วัน
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป หรือไม่เกิน 2,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / วัน


ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกวันเสาร์ : ลงทะเบียนแลกคะแนนภายในวันที่ทำรายการ
พิมพ์ TSA ตามด้วยคะแนนเท่ายอดซื้อ เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
หมายเหตุ: ลงทะเบียน 1 SMS ต่อ 1 รายการใช้จ่าย


เงื่อนไขโปรโมชัน

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต เฉพาะบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม และต้องเป็นบัตรหลักเท่านั้น
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมสำหรับสินค้า / บริการผ่านช่องทางออนไลน์ในหมวดช้อปปิ้งออนไลน์ ได้แก่ หมวดช้อปปิ้งออนไลน์, E-Wallet, Food Delivery และ Entertainment
  ยกเว้นยอดใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยวและตั๋วเครื่องบิน หมวดประกันและกองทุน หมวดโรงแรมและที่พัก หมวดรถเช่า และหมวดการชำระค่าอุปโภคบริโภค, ภาษี และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐ ดังนี้
  หมวดท่องเที่ยวและตั๋วเครื่องบิน ตามรหัส Merchant Category Code (MCC: 3019, 4722, 4723, 5926, 3000-3018, 3020-3069, 3071-3072, 3075-3079, 3082-3090, 3094-3100, 3102-3103, 3106, 3110-3112, 3115, 3117-3118, 3125-3127, 3129-3133, 3135-3138, 3143-3146, 3148, 3151, 3154, 3156, 3159, 3161, 3164-3165, 3167, 3170-3172, 3174-3178, 3180-3188, 3190-3191, 3193, 3196-3197, 3200, 3203-3204, 3206, 3211-3213, 3215-3223, 3226, 3228-3229, 3231, 3233-3236, 3238-3243, 3245-3248, 3251-3254, 3256, 3259-3263, 3266-3267, 3280, 3282, 3284-3287, 3292-3310, 4511)
  หมวดประกันและกองทุน ตามรหัส Merchant Category Code (MCC: 5960, 6300, 6012, 6211)
  หมวดโรงแรมและที่พัก Merchant Category Code (MCC: 3023-3024, 3061, 3085, 3106, 3117, 3156, 3165, 3284, 3293, 3391, 3501-3546, 3548-3604, 3607-3609, 3612-3615, 3617-3732, 3734-3755, 3757-3802, 3807-3808, 3811-3816, 3818-3828)
  หมวดรถเช่า Merchant Category Code (MCC: 7512, 3389, 7011, 4722, 3381, 3355)
  หมวดการชำระค่าอุปโภคบริโภค, ภาษี และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรัฐ ตามรหัส Merchant Category Code (MCC: 4900, 4899, 4814, 7276, 8931, 9311)
 • MCC Code ที่ใช้จะเป็นไปตามที่ทาง VISA กำหนด และเป็นยอดชำระจากการซื้อสินค้า หรือบริการ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และเป็นยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • การแลกคะแนนสะสม ttb Rewards Plus เท่ายอดซื้อ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ในทุกวันเสาร์ของแต่ละเดือน
 • จำกัดยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / วัน และจำกัดการแลกคะแนนสะสมไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป หรือไม่เกิน 2,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / วัน และยอดการแลกคะแนนสะสมไม่รวมเศษทศนิยม โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกรับเครดิตเงินคืน ต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอกับที่ลงทะเบียน SMS เข้ามา ณ วันที่ทำรายการใช้จ่ายเท่านั้น หากคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS ภายในวันที่ทำรายการ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. – 23.59 น. เพื่อรับสิทธิ์ และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • การแลกคะแนนสะสมที่ไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • สงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ttb Rewards Plus
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณีโปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center โทร. 1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 24 ก.ค. 64 – 25 ก.ย. 64