ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

โปรโมชันลดหย่อนภาษีปี 2564

ทุกๆ 50,000 บาทรับเงินลงทุนเพิ่มในกองทุนตราสารตลาดเงิน (Money Market) จำนวน 100 บาท (ตามบลจ.ที่ลงทุน)  โดยยอดรวมซื้อและสับเปลี่ยนเข้าต้องไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยสามารถรูดซื้อกองทุน SSF/RMF ด้วยบัตรเครดิต ttb ได้ทุกกองทุน

 

พิเศษ! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb ให้คะแนนสะสมของคุณต่อยอดความมั่งคั่งผ่านการลงทุนที่คุ้มค่ากว่าใคร เพียงใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus แลกรับเครดิตเงินคืนเมื่อซื้อกองทุนรวม กับ ttb

ประเภทบัตรเครดิต แลกคะแนน รับเครดิตเงินคืนเข้า
บัญชีบัตรเครดิต
บัตรเครดิต ttb reserve infinite
และ ttb reserve signature
10,000 คะแนน 1,200 บาท
บัตรเครดิต ttb absolute
และบัตรเครดิต ttb so fast
7,500 คะแนน 600 บาท


สอบถามรายละเอียด และแลกคะแนนสะสมผ่าน ttb reserve line 02-010-1428 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve และ ttb investment line โทร. 1428 กด #4 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่น ๆ ที่มีคะแนนสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 ธ.ค. 64

 

 

กองทุน SSF

ONE-UGG-ASSF

หากท่านรับความเสี่ยงได้มากและต้องการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว กองทุน ONE-UGG-ASSF เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ครบครัน ด้วยการคัดเลือกหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตดีในระยะยาวจากหลากหลายประเทศผ่านผู้จัดการกองทุนมากด้วยฝีมือ

UEV-SSF

“รถยนต์ไฟฟ้า” กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนเราในอนาคตอันใกล้ กระแสพลังงานสะอาดกำลังมาแรงในขณะนี้ แล้วแบบนี้เราจะไม่ลงทุนในกองทุน UEV-SSF ซึ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างไร ดังนั้นทุกท่านจึงไม่ต้องรอช้า ทยอยลงทุนกับกองทุนแห่งอนาคตกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้

T-ES-GTech-SSF

ถ้าพูดถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่อัตราการเติบโตที่สูงในระยะยาวแล้ว ย่อมต้องคิดถึงกองทุน T-ES-GTech-SSF ที่เน้นการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีอย่าง Apple และ Microsoft เป็นต้น รวมทั้ง กองทุนยังมีการลงทุนในบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีที่มีชื่อเสียงในตลาดเอเชียเราอีกด้วย ดังนั้น เราจึงอยากให้ท่านที่รับความเสี่ยงได้มาก พิจารณากองทุน T-ES-GTech-SSF เป็นหนึ่งในทางเลือกการลงทุนของท่าน เพื่อความมั่งคั่งในระยะยาว

ttb smart port SSF

สุดยอดกองทุน Flagship ของเรา “ttb Smart Port” มาอยู่ในรูปแบบกองทุน SSF ให้ทุกท่านได้ลงทุนตามระดับความเสี่ยงของท่านกันแล้วตั้งแต่วันนี้ ด้วยความเป็นกองทุนผสมที่มีการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ จึงมีการกระจายความเสี่ยงภายในกองทุนอย่างลงตัว พร้อมด้วยการดูแลกองทุนจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพระดับโลก “Amundi Asset Management” ดังนั้นแล้ว เราขอแนะนำทุกท่านอย่าได้รอช้าที่จะลงทุนใน ttb Smart Port เพื่อให้ท่านได้สะสมความมั่งคั่งจนกระทั่งมีชีวิตทางการเงินอันมั่นคงอย่างยาวนาน

 

กองทุน RMF

UGQGRMF, TMBGQGRMF, T-ES-GCG-RMF

สำหรับการลงทุนระยะยาวแล้ว เราขอแนะนำให้ทุกท่านอย่าได้พลาดการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกผ่านกองทุน UGQGRMF, TMBGQGRMF , T-ES-GCG-RMF ซี่งกองทุนทั้ง 3 นั้น มีการกระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นทั่วโลกและหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้กองทุนมีการกระจายความเสี่ยงไปในตัวและมีความผันผวนของผลตอบแทนที่น้อยกว่าการเลือกลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียว เพื่อให้ทุกท่านได้มีความสุขทางการเงินในระยะยาวอย่างแท้จริง

TMBGINCOMERMF

หากท่านรับความเสี่ยงได้ปานกลาง หรืออยากกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนมายังตราสารหนี้ เราขอนำเสนอกองทุน TMBGINCOMERMF มาให้ทุกท่านได้ลงทุน ซึ่งกองทุนมีการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภทและมีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนไม่ยาวนัก ผลตอบแทนของกองทุนจึงมีความผันผวนไม่มากอีกด้วย

 

กองทุนที่ร่วมโปรโมชัน SSF 2564

 

กองทุน SSF ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม (tsp1-preserver-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (tsp2-nurturer-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม (tsp3-balancer-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม (tsp4-explorer-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม (tsp5-gogetter-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม (T-ES-ChinaA-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (T-ES-GTech-SSF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออม (T-ES-NF-SSF) ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4

 

 

 

 

กองทุนที่ร่วมโปรโมชัน RMF 2564

 

 

กองทุน RMF ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-LowBetaRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalBondRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-GlobalEQRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H (TGoldRMF-H) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH (TGoldRMF-UH) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-HealthcareRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMIXRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ (T-NMRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 1
กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-PropertyRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-SET50RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-ChinaA-RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GCG-RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

 

กองทุน RMF ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBMRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 1
กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล RMF (TMBBFRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBABRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBTMSMVRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB50RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ (JB25RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBUS500RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBAGLRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBCORMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBJERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBEAERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBPIPRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGOLDSRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8
กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGPROPRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 8

 

กองทุน RMF ระดับความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1 (CPRMF1) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2 (CPRMF2) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3 (CPRMF3) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4 (CPRMF4) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5 (CPRMF5) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 3
กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 4
กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (CG-RMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UHCRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 7
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGBFRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 5
กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UJSMRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UGQGRMF) > ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6

 

 

กองทุนที่ได้รับตามโปรโมชันส่งเสริมการขาย

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนผ่าน ttb และลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF หรือ ttb smart port SSF ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2564
  • การคำนวณสิทธิ์รับเงินคืนจะคำนวณจากยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน SSF หรือ RMF หรือ ttb smart port SSF ที่อยู่ภายใต้ บลจ.เดียวกัน โดย ttb จะคำนวณสิทธิ์รับหน่วยลงทุนคืนต่อชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนต่อ บลจ. และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องคงยอดเงินลงทุนสุทธิจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2565
  • ยอดเงินลงทุนสุทธิ คือ ยอดรวมของรายการซื้อและยอดรับโอนจาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืนที่ผิดเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร และยอดโอนไปยังบลจ.อื่น ระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 30 ธ.ค. 2564 โดยไม่นับรวมการโอนยอดหน่วยลงทุนภายในและระหว่าง บลจ. ที่ ttb เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
  • ttb จะทำการโอนหน่วยลงทุนกองทุนตลาดเงิน (Money Market) ที่ธนาคารกำหนด ให้ลูกค้าที่ได้รับตามโปรโมชันนี้โดยโอนเข้าบัญชี  ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เปิดไว้กับ ttb ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2565
  • ttb ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเงื่อนไข ข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ ttb และคำตัดสินของ ttb ให้ถือเป็นที่สุด

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม รวมทั้งเสียภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน