ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

ต่อยอดความมั่งคั่งด้วยโปรโมชันกองทุนส่งท้ายปี 2564

ในสภาวะดอกเบี้ยต่ำ กองทุนรวมถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ttb สนับสนุนให้คุณวางแผนการเงิน และลงทุนเพื่ออนาคตตั้งแต่วันนี้ เราคัดสรรกองทุนเด่นมาไว้ให้คุณลงทุนเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งด้วยโปรโมชันกองทุนแห่งปี

พิเศษ! รับของขวัญตามยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุนที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไประหว่างวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย. 64


กองทุน Highlight ประจำไตรมาส 4 ปี 2564

ประเภทการลงทุน กองทุนแนะนำ ระดับความเสี่ยง
ของกองทุน
ผลตอบแทน
ณ วันที่
ผลตอบแทน
ปี 2021 (YTD)
กองทุนหุ้น DM กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity (TMB-ES-GCORE) 6 22/09/2021 17.10%
กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (ONE-EUROEQ) 6 21/09/2021 19.02%
กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity (TMBJPNAE) 6 22/09/2021 12.90%
กองทุนเปิด ทหารไทย US Blue Chip Equity (TMBUSBLUECHIP) 6 22/09/2021 16.74%
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (KT-FINANCE) 7 21/09/2021 24.61%
กองทุนหุ้น EM กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity (TMBINDAE) 6 22/09/2021 33.67%
กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (KT-ASEAN-A) 6 21/09/2021 4.70%
กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) 6 23/09/2021 33.13%
กองทุนหุ้น
Mega Trend
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ (UEV) 6 22/09/2021 11.83%*
กองทุนตราสารหนี้
ต่างประเทศ
กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond (TMB-ES-GSBOND)
กองทุนเปิดธนชาต อิสท์สปริง Global Smart Bond (T-ES-GSBOND)
5 22/09/2021 2.90%

Source: ttb Investment Strategist Team as of 6 September 2021
* ผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (กองทุนจัดตั้ง ณ วันที่ 16/03/2021)
หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

พิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต ttb reserve
พร้อมโอกาสในการรับคะแนนสะสมประจำปีที่สูงขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 

ลงทุนได้เลยง่ายๆ ผ่านแอป ttb touch


เงื่อนไขโปรโมชัน:

  1. โปรโมชันนี้เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นในกองทุนที่ธนาคารกำหนดในช่วงวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย. 64 เท่านั้น (ไม่นับรวมลูกค้าประเภทนิติบุคคล หรือลูกค้าบุคคลประเภทบัญชีร่วม)
  2. การคำนวณยอดซื้อ ในช่วงวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย. 64 มีรายละเอียดดังนี้ :
    a) “ยอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น” คำนวณจาก ยอดซื้อหรือยอดสับเปลี่ยนเข้าที่เกิดขึ้นในกองทุนที่กำหนดในช่วงวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย.64 หักกับยอดขายหรือยอดสับเปลี่ยนออกที่เกิดขึ้นในกองทุนที่กำหนด ในช่วงวันที่ 1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย. 64 และ
    b) ลูกค้าจะต้องทำรายการซื้อ หรือ สับเปลี่ยนเข้า โดยมีสถานะรายการสำเร็จให้เรียบร้อยภายในช่วง วันที่ 1 ต.ค. 64– 30 พ.ย. 64 และ
    c) โปรโมชันนี้ ไม่นับรวม รายการ โอนของกองทุน และ
    d) ยอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น จะต้องเป็นยอดทำรายการของบัญชีกองทุนที่เปิดผ่านช่องทางของธนาคารเท่านั้น
    e) ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชีธนาคารจะนำยอดรวมเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน โดยพิจารณาจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
    f) โปรโมชันนี้สำหรับการซื้อกองทุนรวมตามที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร https://www.ttbbank.com/probt21
  3. ของสมนาคุณตามยอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น มีรายการเป็นดังนี้
    ยอดเงินลงทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้น ของสมนาคุณที่จะได้รับ หมายเหตุ
    500,000 – 999,999 บาท Lock&Lock เครื่องปั่นพกพา สีน้ำเงิน มูลค่า 850 บาท ในกรณีที่สินค้าหมด ลูกค้าจะได้รับการคืนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากของทีทีบี เท่ากับมูลค่าสินค้าที่ได้รับ
    1,000,000 – 2,999,999 บาท Mi Smart Antibacterial Humidifier เครื่องทำความชื้นอากาศ สีขาว มูลค่า 1,700 บาท
    3,000,000 – 4,999,999 บาท Essenza Mini Nespresso สีขาว มูลค่า 5,100 บาท
    5,000,000 – 9,999,999 บาท Mister Robot Laser Navigator หุ่นยนต์ทำความสะอาด สีขาว มูลค่า 8,500 บาท
    10,000,000 – 19,999,999 บาท Marshall รุ่น Stanmore II สีดำ มูลค่า 17,000 บาท
    20,000,000 บาทขึ้นไป Samsung Galaxy Flip3 5G 8/128 สีดำ มูลค่า 34,000 บาท
    สงวนสิทธิ์การมอบของสมนาคุณให้ลูกค้า 1 ท่าน ต่อ 1 ชิ้น โดยให้ของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงสุด ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน
  4. ของสมนาคุณจะถูกจัดส่งให้ลูกค้า ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดโปรโมชัน (ภายในวันที่ 28 ก.พ.65) ตามที่อยู่ที่ลูกค้าให้ไว้กับธนาคาร
  5. ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถมอบของสมนาคุณได้ตามที่ประกาศ ธนาคารจะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีเงินฝากทีทีบีของลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ และมีมูลค่าตามเกณฑ์ที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องคงสถานะเป็นลูกค้าของธนาคาร และมีผลิตภัณฑ์กองทุนรวม และมีบัญชีเงินฝากกับทีทีบี จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโปรโมชัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของธนาคาร
  7. กรณีที่ลูกค้าได้รับโปรโมชันสำหรับลงทุนในกองทุนรวมกับธนาคารนอกเหนือจากโปรโมชันนี้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เลือกของสมนาคุณที่มีมูลค่าสูงกว่าเพียงอย่างเดียวให้เท่านั้น
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารและคำตัดสินของธนาคารให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
  9. ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลของโปรโมชันนี้ได้ที่ ttb investment line โทร. 1428 กด #4 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)
  10. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ต.ค. 64 – 30 พ.ย. 64