external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

ดีลพิเศษเมื่อออกรถ
หรือดูแลรถยุโรปคันหรู

ดีลพิเศษเมื่อออกรถหรือดูแลรถยุโรปคันหรู ที่ศูนย์บริการชั้นนำ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท และแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%


พิเศษ 1 : สำหรับบัตรเครดิตทุกประเภท
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
30,000 – 49,999 บาท 350 บาท
50,000 – 99,999 บาท 700 บาท
100,000 – 199,999 บาท 1,800 บาท
200,000 บาทขึ้นไป 4,000 บาท

หมายเหตุ : จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
(รวมทุกแบรนด์รถยนต์ที่ร่วมรายการ)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch  
หรือส่ง SMS พิมพ์ EUC ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026  
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ  
บัตรเครดิต ttb reserve รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน


พิเศษ 2 : สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน

120 บาท
(12%)

100 บาท
(10%)

หมายเหตุ : เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป โดยแลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่ายจำกัดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกแบรนด์รถยนต์ที่ร่วมรายการ)

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ EUP ตามด้วยทุก 1,000 คะแนน เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)


เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวนตามเงื่อนไข ณ ศูนย์บริการผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์รถยนต์ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Audi, BMW, Lexus Bangkok, Mercedes - Benz และ Volvo ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 การให้เครดิตเงินคืน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายรวมทุกแบรนด์รถยนต์ที่ร่วมรายการ) โดยคำนวณการให้เครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืนตามขั้น ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณเฉพาะบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเสริมที่ทำการลงทะเบียนร่วมรายการเท่านั้น
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากยอดแบ่งชำระ, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS หรือลงทะเบียนผ่าน แอป ทีทีบี ทัช เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) บัตรเครดิต ttb reserve รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง


เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม :

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมเท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายทุกแบรนด์รถยนต์ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66 ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน และต้องไม่เกินยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 120 บาท และสำหรับบัตรเครดิต ttb, บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ประเภทที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 100 บาท โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป ระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ทุกครั้งที่ทำการแลกคะแนนสะสม และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • กรณีทำการแลกคะแนนสะสมไปแล้วไม่สามารถขอคืนคะแนนสะสม หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการทีทีบี รีวอร์ด พลัส


เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงิน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและการบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้า โดยตรง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66

ถังนี้ เติมสุดคุ้ม ที่ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ทั่วประเทศ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8% เมื่อเติมน้ำมันครบ 800 บาท ขึ้นไป / เซลล์สลิป

พิเศษ เมื่อใช้จ่ายที่ Toyota Buzz

ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท

เอาใจสายลุย เมื่อออกรถหรือใช้จ่ายที่ DUCATI THAILAND

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท และแลกรับเครดิตเงินคืน 12%
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด