external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

รับคะแนนสะสม
พิเศษสูงสุด
12,000 คะแนน

สิทธิพิเศษเมื่อใช้จ่ายที่โรงเรียนนานาชาติทั่วประเทศไทย

พิเศษ 1 : รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 12,000 คะแนน

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป รับคะแนนสะสมพิเศษ
50,000-99,999 บาท 2,000 คะแนน
100,000 บาทขึ้นไป 6,000 คะแนน

หมายเหตุ : จำกัดรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 12,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch
หรือส่ง SMS พิมพ์ ISH ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน


พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน (สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม)

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน

ทุก 1,000 คะแนน = 150 บาท
(15%)

ทุก 1,000 คะแนน = 120 บาท
(12%)

หมายเหตุ : มียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป และจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ ISHP ตามด้วยทุก 1,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่าย เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)


เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม พิเศษ 1:

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท และสำหรับบัตรประเภทที่มีคะแนนสะสมเท่านั้น
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66
 • เงื่อนไขการให้คะแนนสะสมพิเศษ จำกัดรับคะแนนสะสมสูงสุด 12,000 / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย) โดยคำนวณการให้คะแนนสะสมจากยอดใช้จ่ายรวมต่อเดือน (ตามตาราง) ไม่นับรวมเศษทศนิยม
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีบัตรของผู้ถือบัตรหลักในการรับคะแนนสะสมพิเศษ
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการมอบคะแนนสะสมพิเศษเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายรวมในแต่ละรอบเดือนมาคำนวณเพื่อมอบคะแนนสะสมพิเศษ โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • โดยธนาคารจะมอบคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์มอบคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการมอบคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS หรือลงทะเบียนผ่าน แอป ทีทีบี ทัช ใหม่ เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการมอบคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง


เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน พิเศษ 2 :

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมเท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 เท่านั้น
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards ทุก ๆ 1,000 คะแนน และต้องไม่เกินยอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve infinite และบัตรเครดิต ttb reserve signature รับเครดิตเงินคืน 150 บาท และสำหรับบัตรเครดิต ttb (บัตรเครดิตทีเอ็มบีและบัตรเครดิตธนชาต) ประเภทที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 120 บาท โดยจำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป โดยมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาท / เซลล์สลิป ระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในเดือนที่มียอดใช้จ่าย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ โดยสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมด้วยตนเองได้ที่แอป ttb touch หรือ ttb contact center 1428
 • กรณีทำการแลกคะแนนสะสมไปแล้วไม่สามารถขอคืนคะแนนสะสม หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรหลักในการลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการ ทีทีบี รีวอร์ด พลัส


เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารเป็นเพียงช่องทางในการชำระเงินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยโดยตรง
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติ และ/หรือ ปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 มี.ค. 66 - 31 พ.ค. 66

โปรโมชัน ThaiTicketMajor

เมื่อซื้อบัตรคอนเสิร์ต และการแสดง

ลูกค้าบัญชีเงินเดือนทีทีบี เท่านั้น รับ Starbucks E-Coupon มูลค่า 500 บาท

เมื่อสมัครบัตรเครดิตทีทีบี ผ่านแอป ttb touch และมียอดใช้จ่าย 1,000 บาท

รับเครดิตเงินคืน 5% ที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สีม่วง และสีแดง

เมื่อเติมเงินที่ห้องบัตรโดยสาร หรือแตะจ่ายสะสม พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืน 10%