external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

เติมน้ำมันสุดคุ้ม
รับเครดิตเงินคืน
สูงสุด 8%

ยิ่งเติม ยิ่งคุ้ม

เติมน้ำมันสุดคุ้ม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8%

เมื่อเติมน้ำมัน 700 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป ที่ปั๊มเอสโซ่ ทั่วประเทศ

ประเภทบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน

8%

3%

หมายเหตุ :

 • บัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ จำกัดเครดิตเงินคืน
  2 ครั้ง หรือ 112 บาท / เดือน หรือสูงสุด 672 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • บัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตประเภทอื่น ๆ จำกัดเครดิตเงินคืน
  2 ครั้ง หรือ 42 บาท / เดือน หรือสูงสุด 252 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ttb touch
หรือส่ง SMS พิมพ์ ES ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ
บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน


เงื่อนไขโปรโมชัน :

 • เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต) ประเภทบัตรสำหรับบุคคลธรรมดาเท่านั้นยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนต่อเซลล์สลิป และลงทะเบียนถูกต้องตามเงื่อนไข ณ สถานีน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • ผู้ถือบัตรต้องมียอดเติมน้ำมันในแต่ละครั้ง ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป และลงทะเบียนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน โดยธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนที่ ยอดเติมน้ำมันตั้งแต่ 700 บาท ดังนี้
  • บัตรเครดิตทีทีบี รีเซิรฟ์ อินฟินิท และบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิรฟ์ ซิกเนเจอร์ รับเครดิตเงินคืน 8% จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 112 บาท / เดือน หรือ สูงสุด 672 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
  • บัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิต ทีเอ็มบี และบัตรเครดิต ธนชาตประเภทอื่น ๆ รับเครดิตเงินคืน 3% จำกัดเครดิตเงินคืน 2 ครั้ง หรือ 42 บาท / เดือน หรือสูงสุด 252 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก และบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน โดยจะคำนวณรวมเฉพาะบัตรหลักและบัตรเสริมที่มีการลงทะเบียน SMS (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน) หรือลงทะเบียนผ่าน แอป ทีทีบี ทัช ใหม่ เข้าร่วมโครงการเท่านั้น บัตรเครดิต ttb reserve สามารถรับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • ธนาคารจะนำเซลล์สลิปที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด ในแต่ละเดือนมาคำนวณเพื่อรับเงินคืนสำหรับเดือนนั้น ๆ โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว ไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายในแต่ละเดือน เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง


เงื่อนไขทั่วไป :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ของธนาคาร เป็นต้น
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ก.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65

รับบัตรกำนัล Audi Service มูลค่า 5,000 บาท

พิเศษสำหรับผู้ที่ออกรถ Audi ณ ศูนย์จำหน่าย Audi อย่างเป็นทางการ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท และแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ที่งาน Motor Expo

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่งาน Motor Expo ครั้งที่ 39

รับคุ้ม สะอาดครบ

ที่ Auto Spa World Class Car Care