external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

จัดให้คุ้ม รับเงินคืน 2 ต่อ! เมื่อซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทีทีบีที่ซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส ผ่าน แอป ttb touch ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66

ต่อที่ 1 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากสูงสุด 3,000 บาท ต่อกรมธรรม์ เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพแบบรายปี เฉพาะปีแรกตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติโดยมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี

ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ ค่าเบี้ยฯ รายปี ปีแรก เงินคืน / กรมธรรม์
ประกันชีวิตและสุขภาพ
ทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส
15,000 – 29,999 บาท 1,000 บาท
30,000 – 49,999 บาท 2,000 บาท
50,000 – 99,999 บาท 3,000 บาท

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อชำระค่าเบี้ยฯ แบบรายปีเฉพาะปีแรก (ไม่มีขั้นต่ำ) ผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี และสมัครหักชำระค่าเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิตอัตโนมัติ

ต่อที่ 3 ทำรายการแบ่งชำระ ttb so goood ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน (โทรทำรายการผ่าน ttb contact center 1428 กด 1)


ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส ดีอย่างไร ?


   วงเงินคุ้มครองสูง ช่วยคุมค่าใช้จ่ายจากการเจ็บป่วย
หมดกังวลเมื่อต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยแผนความคุ้มครองสุขภาพสูงสุดถึง 500,000 บาท(1)


   จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยสบาย ๆ ในราคาเบาๆ
เลือกออกแบบความคุ้มครองเพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยถูกลง ด้วยการเลือกร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส่วนแรก เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 32 บาท/วัน(2)


   เจอ จ่าย จบ เมื่อตรวจพบมะเร็ง(3)
เลือกรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ โดยรับเงินก้อนสูงสุดถึง 1,000,000 บาท(4)


   ซื้อง่าย ๆ สะดวกสบาย ผ่านแอป ttb touch
สะดวกทุกที่ทุกเวลา ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ


   ลดหย่อนภาษีได้
เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อปี (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

(1) ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
(2) คำนวณค่าเบี้ยประกันภัยจากเพศชาย อายุ 35 ปี ความคุ้มครองชีวิต 300,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันภัยแบบเต็มจำนวน (full coverage) แผนคลาสสิก แผน 1 ผลประโยชน์ผู้ป่วยในสูงสุด 200,000 บาท และผลประโยชน์ความคุ้มครองมะเร็ง 300,000 บาท
(3)ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน และเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
(4) แผนคลาสสิก แผน 4


ต่อที่ 1 :
เงื่อนไขโปรโมชันเงินคืน สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66

 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส ผ่านแอป ทีทีบี ทัช โดยชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพแบบรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เม.ย. 66 และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) และมีผลบังคับจนถึงวันที่รับเงินคืน
 2. สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส ผ่านแอป ทีทีบี ทัช สิทธิ์ในการรับเงินคืน และ/หรือ ของสมนาคุณจะคำนวณจากค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ รายปี ปีแรก ของแต่ละกรมธรรม์ ไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพเพื่อรับเงินคืนหรือของสมนาคุณในมูลค่าที่สูงกว่าได้
 3. สำหรับการรับเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินเข้าบัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์ บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี หรือบัญชีออมทรัพย์อื่น ๆ ของทีทีบี ของผู้เอาประกันภัย ที่มีสถานะปกติเท่านั้น ระยะเวลาดำเนินการภายใน 45 วันนับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ หากผู้เอาประกันภัยไม่มีบัญชี ทีทีบี ดังกล่าวให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินคืน ทั้งนี้ รายละเอียดเงื่อนไขการใช้บริการบัญชี ทีทีบี เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเงินคืน/ของสมนาคุณ และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่จ่ายไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้องคืนค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพทั้งหมดให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 5. มูลค่าของสมนาคุณรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่นได้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียง ระยะเวลาในการจัดส่ง ระยะเวลาในการคืนเงิน และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 6. กรณีสอบถามสถานะการจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่จัดส่งกรมธรรม์ และ/หรือผลการคืนเงินตามโปรโมชันผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ลูกค้าสามารถสอบถามได้ที่ โทร. 1428 ภายใน 180 วัน นับจากกรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิในการรับของสมนาคุณ/เงินคืน
 7. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 8. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น


ต่อที่ 2 :
เงื่อนไขโปรโมชันรับเครดิตเงินคืน 15% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66

 1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี ประเภทบุคคลธรรมดา
 2. เมื่อสมัครผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส ผ่านแอป ทีทีบี ทัช พร้อมชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพแบบรายปีผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี ผ่านแอป ทีทีบี ทัช ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 30 เม.ย. 66 และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิ์ิยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) และกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับจนถึงวันที่รับเครดิตเงินคืน
 3. สิทธิพิเศษสำหรับการซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส ผ่านแอป ทีทีบี ทัช ด้วยบัตรเครดิต ทีทีบี สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตและให้แก่บุคคลในครอบครัวเดียวกันของผู้ถือบัตรเครดิตได้ ได้แก่ พ่อ แม่ คู่สมรส และบุตร
 4. สงวนสิทธิ์รับเครดิตเงินคืน 15% ของค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อี อีซี่ แคร์ พลัส แบบรายปี เฉพาะปีแรก สำหรับผู้ถือบัตรที่ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพแบบรายปีและสมัครบริการหักชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิต (recurring) ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิตบัตรหลัก ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการในแต่ละเดือน นับตั้งแต่เดือนที่ซื้อกรมธรรม์ ทั้งนี้สงวนสิทธิเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตที่บัตรมีสถานะปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายบัตรภายในวันที่ครบกำหนดชำระ โดยยอดค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 5. บัตรเครดิต ทีทีบี สามารถทำรายการแบ่งชำระ ttb so goood ดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน ไม่มีขั้นต่ำ ผ่านทาง ttb contact center 1428 กด 1 ตามด้วย 01 พร้อมแจ้งยอดและวันที่ทำรายการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพ (ก่อนวันตัดรอบบิลเท่านั้น) ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นการมอบคะแนนสะสม ttb reward plus สำหรับการทำรายการแบบแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% ttb so goood หรือ บริการแบ่งชำระดอกเบี้ย 0% ttb pay plan และทุกช่องทาง ของการทำรายการแบบแบ่งชำระ
 6. กรณีที่ผู้ถือบัตรผิดนัดชำระยอดแบ่งจ่ายหรือชำระน้อยกว่ายอดแบ่งจ่าย ตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผู้ถือบัตรผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันทีและธนาคารมีสิทธิ์เรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมอัตราดอกเบี้ย หรือเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงสุดในกรณีผิดนัด ซึ่งปัจจุบันตามประกาศธนาคารเท่ากับ 16% ต่อปี รวมทั้งอาจมีค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายประกันชีวิตและสุขภาพรับเครดิตเงินคืน 4%
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่จ่ายไปแล้วผ่านทางยอดเงินในบัตรเครดิตในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ (Free-look period) อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันชีวิต ต้องคืนค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพให้แก่ผู้เอาประกันภัย
 9. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 10. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 11. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 12. หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็ปไซต์ ทั้งนี้ ดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สุด
 13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ต.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65