โปรแกรมคุกกี้ (Cookies) คืออะไร


โปรแกรมคุกกี้เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้งหรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของลูกค้า เมื่อเข้าชมเว็บไซต์ใดก็ตาม โปรแกรมจะจดจำและบันทึกการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้า


ประเภทของคุกกี้ (Cookies) ที่ธนาคารใช้บนเว็บไซต์

ธนาคารมีการใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทต่างๆ แบ่งตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อความจำเป็นสำหรับกระบวนการปฏิบัติงานของระบบเว็บไซต์ (Operationally Necessary) เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ ซึ่ง หากขาดคุกกี้ประเภทนี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้เป็นปกติ และไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้ได้ วิธีการลบหรือป้องกันคุกกี้แบบนี้ไม่สามารถทำได้ เพราะมีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์
  2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงาน (Performance-Related) โดยจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ของลูกค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าเลือกเข้าไปดู จำนวนครั้งที่ลูกค้าเข้าใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรมการใช้งานอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้วัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาเนื้อหาของผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน (Functionality-Related) จะช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ลูกค้าเคยเลือกไว้ในเว็บไซต์ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เคยเข้าดูข้อมูล หากมีการเลือกให้คุกกี้ประเภทนี้ไม่ทำงาน อาจะมีผลทำให้การใช้งานบางหน้าจอในเว็บไซต์ของธนาคารอาจไม่สามารถทำได้
  4. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytic -Related) จะจดจำข้อมูลในแบบผลรวม (aggregate form) ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเข้าใจวิธีการใช้เว็บไซต์ หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่นิยม เหมาะกับความต้องการ และถูกใช้เพื่อประเมินผลการใช้งานเว็บไซต์หรือจากบันทึกกิจกรรมในการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า
  5. เพื่อการโฆษณา (Advertising-Related) ใช้เพื่อจัดส่งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับความสนใจของลูกค้า โดยคุกกี้ประเภทนี้จะทำงานเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าจะเห็นโฆษณา รวมทั้งคัดเลือกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่จะแสดงให้ลูกค้าเห็น

ลูกค้าสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้ (Cookies) ได้อย่างไร

ลูกค้าสามารถเลือกปิดค่าคุกกี้แต่ละประเภทในหน้าเว็บไซต์ของลูกค้าได้ ยกเว้น Operationally Necessary เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการใช้งานเว็บไซต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และวิธีการปิดการใช้งาน กรุณาอ่าน ประกาศการใช้คุกกี้ ซึ่งท่าน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aboutcookies.org