สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอี ก้าวกระโดด

ให้ธุรกิจของคุณก้าวไปอีกขั้น ด้วยเงินทุนที่เพียงพอ พร้อมสำหรับทุกโอกาสใหม่ให้ธุรกิจเติบโตได้เร็วขึ้น และเข้มแข็ง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เงินทุนที่เพียงพอ เพื่อให้คว้าโอกาสทางธุรกิจได้ทันเวลา

ดูรายละเอียด
 • พร้อมคว้าทุกโอกาส ด้วยวงเงินกู้สูงสุดถึง 20 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตอย่างก้าวกระโดด
 • ตอบโจทย์ความต้องการ ทั้งวงเงินสินเชื่อระยะยาว เพื่อใช้ลงทุน และวงเงินเบิกเกินบัญขี เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่อง
 • อุ่นใจขึ้น ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
 • ครบวงจร ด้วยแพ็กเกจสินเชื่อพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมอย่างเข้าใจธุรกิจ

สิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ

เพียงสมัครสินเชื่อคู่กับบัญชีธุรกรรม ประกันภัยธุรกิจ และประกันชีวิตเจ้าของกิจการ เพื่อจัดการธุรกิจเป็นไปได้อย่างสะดวก พร้อมป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประเภทของสินเชื่อ
 • เงินกู้ระยะยาว (T/L)
 • เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์ (Refinance)
คุณสมบัติ และเอกสารประกอบ
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย (ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล)
 • ประสบการณ์ธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป
 • อายุผู้กู้ตั้งแต่ 20 – 65 ปี (แต่รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • มีประวัติทางการเงินที่ดี ผ่านการตรวจสอบจากเครดิตบูโร
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน เช่น ภพ. 30, ภงด. 90, statement
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์