สินเชื่อ ทีทีบี เอสเอ็มอี เงินฝากค้ำประกัน

ตัวช่วยสำหรับเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจได้ง่ายๆ ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกัน รับวงเงินสินเชื่อได้ทันใจ ไม่ต้องจำนองบ้าน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สินเชื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจคุณไม่ขาดสภาพคล่อง

  • เข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้น ไม่ต้องใช้บ้าน ออฟฟิศ หรือโรงงานมาค้ำประกัน ก็เพิ่มสภาพคล่องได้ทันใจ
  • รับดอกเบี้ยเงินฝากได้เหมือนเดิม ไม่ต้องถอนเงินฝากประจำมาใช้กลางทาง

สิทธิประโยชน์ด้านอื่น ๆ

แค่ใช้เงินฝากค้ำประกัน ก็รับสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษกว่าใครได้ทันที

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประเภทของสินเชื่อ
  • เงินกู้ระยะยาว (T/L)
  • เงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
คุณสมบัติ และเอกสารประกอบ
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในธุรกิจ
  • อายุผู้กู้ตั้งแต่ 20 – 80 ปี (แต่รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 80 ปี)
  • มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน
  • บัญชีเงินฝากประจำ 12 เดือน