ประกันรถยนต์ ทีทีบี มอเตอร์ 3+ แม็กซ์

คุ้มครองรถ คุ้มครองคุณ คุ้มค่าและมั่นใจเต็มแม็กซ์ทุกการขับขี่
ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง


 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครอง คุ้มค่า ดูแลรถคุณกรณีชนและน้ำท่วม

คุ้มครองภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินในรถยนต์ 

คุ้มครองความเสียหายของยางรถยนต์ 100% และสารเหลวในรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โทร. 0 2305 4460

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)

ผลประโยชน์โดยละเอียด

ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.รวมกันแล้วไม่เกิน
ต่อคน 500,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ต่อครั้ง -
ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย ต่อครั้ง -
ความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม ต่อครั้ง 100,000
ความเสียหายอันเกิดจากภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์
(ต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ต่อเหตุการณ์ 10,000
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ต่อคน 100,000
ค่ารักษาพยาบาล ต่อคน 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ต่อครั้ง 200,000

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกัน
 • รับประกันภัยรถยนต์แบบซ่อมอู่สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 2 - 20 ปี
  - ทุนประกันภัย 100,000 – 300,000 บาท รับอายุรถ 2 – 15 ปี
  - ทุนประกันภัย 100,000 – 200,000 บาท รับอายุรถ 2 – 20 ปี
 • แผนประกันภัยนี้รวมความคุ้มครองภัยน้ำท่วมและภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
 • ไม่รับประกันภัยที่ติดตั้งโครง – หลังคาเหล็ก รถโหลดเตี้ย รถแข่งหรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)
 • บมจ.อาคเนย์ประกันภัย สงวนสิทธิ์การรับประกันภัยตามยี่ห้อ / รถ และ / หรือช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ
 • ความคุ้มครองเพิ่มเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล
  รถเก๋งส่วนบุคคล = 5 คน รถกระบะส่วนบุคคล = 3 คน รถตู้ส่วนบุคคล = 7 คน
 • ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก
  (เฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์) และสามารถแจ้งรายละเอียดรถคู่กรณีได้
รับประกันโดย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย