ประกันรถยนต์ ทีทีบี มอเตอร์ 2+ แม็กซ์

คุ้มครองเต็มแม็กซ์ ดูแลทุกภัยทั้งกรณีชน สูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม
อุ่นใจทุกเส้นทาง ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครอง ครอบคลุม ดูแลรถคุณทั้งกรณีชน สูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม

คุ้มครองภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินในรถยนต์ และภัยก่อการร้าย

คุ้มครองความเสียหายของยางรถยนต์ 100% และสารเหลวในรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โทร. 0 2305 4460

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)

ผลประโยชน์โดยละเอียด

ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.รวมกันแล้วไม่เกิน
ต่อคน 500,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ความเสียหายของทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายเนื่องจากภัยน้ำท่วม ต่อครั้ง 100,000
ความเสียหายอันเกิดจากภัยโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์
(ต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ต่อเหตุการณ์ 10,000
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ต่อคน 100,000
ค่ารักษาพยาบาล ต่อคน 100,000
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ต่อครั้ง 200,000

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกัน
 • รับประกันภัยรถยนต์แบบซ่อมอู่สำหรับอายุรถยนต์ตั้งแต่ 2 - 20 ปี
  - ทุนประกันภัย 100,000 – 500,000 บาท รับอายุรถ 2 – 15 ปี
  - ทุนประกันภัย 100,000 – 200,000 บาท รับอายุรถ 2 – 20 ปี
 • แผนประกันภัยนี้รวมความคุ้มครองภัยการก่อการร้าย ภัยน้ำท่วมและภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
 • ไม่รับประกันภัยที่ติดตั้งโครง – หลังคาเหล็ก รถโหลดเตี้ย รถแข่งหรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Excess)
 • บมจ.อาคเนย์ประกันภัย สงวนสิทธิ์การรับประกันภัยตามยี่ห้อ / รถ และ / หรือช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หมายเหตุ
 • ความคุ้มครองเพิ่มเพื่อผู้ขับขี่และผู้โดยสาร กรณีอุบัติเหตุส่วนบุคคลและค่ารักษาพยาบาล
  รถเก๋งส่วนบุคคล = 5 คน รถกระบะส่วนบุคคล = 3 คน รถตู้ส่วนบุคคล = 7 คน
 • ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์คันที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจากการชนกับยานพาหนะทางบก
  (เฉพาะรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์) และสามารถแจ้งรายละเอียดรถคู่กรณีได้
รับประกันโดย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย