ประกันรถยนต์ ทีทีบี มอเตอร์ 1 แม็กซ์

คุ้มครองเต็มแม็กซ์ ครอบคลุมทุกภัย เคลมไว ยกระดับการดูแลรถและคุณ
ให้พร้อมรับมือกับทุกเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนได้แบบเหนือชั้นยิ่งกว่า

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครอง ครอบคลุม ดูแลรถคุณทั้งกรณีชน สูญหาย ไฟไหม้ และน้ำท่วม

คุ้มครองภัยจากการโจรกรรมทรัพย์สินในรถยนต์ และภัยก่อการร้าย

คุ้มครองความเสียหายของยางรถยนต์ 100% และสารเหลวในรถยนต์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โทร. 0 2305 4460

เลือกได้ทั้งซ่อมห้างหรือซ่อมอู่

ผลประโยชน์โดยละเอียด

ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
ซ่อมห้าง ซ่อมอู่คู่สัญญา
รถเก๋ง,
กระบะ 4 ประตู
รถตู้โดยสาร
[Hyundai
H-1]
รถกระบะ รถเก๋ง,
กระบะ 4 ประตู
รถตู้โดยสาร
[Hyundai
H-1]
รถกระบะ
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม
พ.ร.บ.รวมกันแล้วไม่เกิน
ต่อคน 1,000,000 1,000,000
ต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000
ความเสียหายของทรัพย์สิน
บุคคลภายนอก
ต่อครั้ง 2,500,000 2,500,000
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
ซ่อมห้าง ซ่อมอู่คู่สัญญา
รถเก๋ง,
กระบะ 4 ประตู
รถตู้โดยสาร
[Hyundai
H-1]
รถกระบะ รถเก๋ง,
กระบะ 4 ประตู
รถตู้โดยสาร
[Hyundai
H-1]
รถกระบะ
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
รถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย ต่อครั้ง ตามทุนประกันภัย ตามทุนประกันภัย
ความเสียหายอันเกิดจากภัย
โจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์
(ต่อเหตุการณ์และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย)
ต่อเหตุการณ์ 20,000 20,000
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
ซ่อมห้าง ซ่อมอู่คู่สัญญา
รถเก๋ง,
กระบะ 4 ประตู
รถตู้โดยสาร
[Hyundai
H-1]
รถกระบะ รถเก๋ง,
กระบะ 4 ประตู
รถตู้โดยสาร
[Hyundai
H-1]
รถกระบะ
คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล
กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
ต่อคน 100,000
x 7 ที่นั่ง
100,000
x 10 ที่นั่ง
100,000
x 3 ที่นั่ง
100,000
x 7 ที่นั่ง
100,000
x 10 ที่นั่ง
100,000
x 3 ที่นั่ง
ค่ารักษาพยาบาล ต่อครั้ง 100,000
x 7 ที่นั่ง
100,000
x 10 ที่นั่ง
100,000
x 3 ที่นั่ง
100,000
x 7 ที่นั่ง
100,000
x 10 ที่นั่ง
100,000
x 3 ที่นั่ง
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา ต่อครั้ง 300,000 200,000

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขการรับประกัน
  • รับประกันแบบซ่อมห้างสำหรับอายุรถ 2 - 3 ปี และซ่อมอู่สำหรับอายุรถ 2 - 7 ปี
  • แผนประกันนี้รวมความคุ้มครองภัยก่อการร้าย ภัยน้ำท่วม และการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
  • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งหรือสิ่งที่ติดตั้งมากับรถยนต์ตามมาตรฐานโดยโรงงานประกอบหรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์
  • ไม่รับประกันรถที่ติดตั้งโครง - หลังคาเหล็ก โหลดเตี้ย รถแข่ง หรือรถดัดแปลงสภาพทุกชนิด
  • ลักษณะการใช้รถส่วนบุคคล หรือเพื่อการพาณิชย์เท่านั้น ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า
  • บมจ.อาคเนย์ประกันภัยสงวนสิทธิ์รับประกันภัยตามยี่ห้อ / รุ่นรถ และ / หรือช่วงทุนประกันภัยที่กำหนดข้างต้นเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ทุนประกันภัยกำหนดตามเงื่อนไขมาตรฐาน (80% ของมูลค่าราคากลางซื้อขายรถยนต์)
  • การรับประกันภัยตามโครงการนี้ให้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • ค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ ยี่ห้อ รุ่น และปีรถ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัย
รับประกันโดย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย