ทีทีบี เฟล็กซี่ พีเอ

ประกันอุบัติเหตุ ทีทีบี เฟล็กซี่ พีเอ

ให้คุณจัดสรรความคุ้มครองที่ต้องการได้อย่างตรงใจ
เลือกเพิ่มความคุ้มครองได้ทั้งค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้ ค่าเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน และโรคมะเร็ง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อุ่นใจด้วยความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ

ความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ 3 เท่า สูงสุด 6 ล้านบาท

อิสระในการจัดสรรความคุ้มครองเพิ่มได้ตามต้องการ

ทั้งค่ารักษาพยาบาล เงินชดเชยรายได้ ค่าชดเชยการเดินทางเข้ารักษาตัว รวมถึงโรคมะเร็ง

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครองหลัก จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Gold  Platinum
1. ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 1,000,000 2,000,000
อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย 1,000,000 2,000,000
การขับขี่ หรือหรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 1,000,000
2. ผลประโยชน์อุบัติเหตุสาธารณะ 3,000,000 6,000,000
3. ค่าปลงศพ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 20,000 25,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 2,961 5,911
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) หลังหักส่วนลด 10% 2,666 5,320

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มได้ จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Gold  Platinum
1. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริงต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) สูงสุดไม่เกิน 20,000 25,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 671 774
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) หลังหักส่วนลด 10% 605 697
2. ชดเชยรายได้สูงสุดระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย 1,000 1,000
ห้องผู้ป่วย ICU / CCU ในประเทศไทย 2,000 2,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 774 774
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) หลังหักส่วนลด 10% 697 697
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี) 1,500 2,000
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) 79 104
เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีและอากรแสตมป์) หลังหักส่วนลด 10% 70 94
4. โรคมะเร็ง  
 
เมื่อได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งระยะใดระยะหนึ่ง  
 
โรคมะเร็ง (ระยะไม่ลุกลามและระยะลุกลาม) 500,000 1,000,000
โรคมะเร็งผิวหนัง 100,000 100,000
เบี้ยประกันภัยโรคมะเร็ง (รวมภาษีและอากรแสตมป์)  
 
อายุ 1 - 39 ปี 2,446 4,767
อายุ 40 - 49 ปี 3,632 7,139
อายุ 50 - 59 ปี 6,830 13,534
อายุ 60 - 65 ปี 11,471 22,818
เบี้ยประกันภัยโรคมะเร็ง (รวมภาษีและอากรแสตมป์) หลังหักส่วนลด 10%  
 
อายุ 1 - 39 ปี 2,201 4,290
อายุ 40 - 49 ปี 3,269 6,425
อายุ 50 - 59 ปี 6,146 12,181
อายุ 60 - 65 ปี 10,325 20,536

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
  • สำหรับผู้เอาประกันภัย อายุ 1 ปี - 65 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ทำประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ และไม่มีประวัติเคยเป็นโรคมะเร็ง
  • ความคุ้มครองโรคมะเร็ง จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก (Waiting Period)
  • ผู้เอาประกันภัยต้องระบุข้อมูล และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ หากผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 20 ปี บริบูรณ์ ผู้ปกครองของผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้แถลงและให้ข้อมูลตามรายละเอียดของใบคำขอเอาประกันภัยให้แทน
  • เบี้ยประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นเพิ่มเติมสำหรับโรคมะเร็ง

  1. ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม (Pre-existing Conditions)
  2. การปรากฏ หรือทราบอาการของโรคมะเร็ง หรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็งไม่ว่าประเภท หรือชนิดใด ๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้เริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
รับประกันภัยโดย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

6-8 นาที

5 ความเชื่อเรื่องเงิน เงิน เกี่ยวกับ “ประกัน”... ที่คุณอาจเข้าใจผิดมาตลอด

“ประกัน” ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดเป็นอันดับต้น ๆ ของใครหลาย ๆ คน โดยอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัว และยังไม่จำเป็น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ประกัน คือตัวช่วยบริหารความเสี่ยงที่ทำให้เป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ไม่ติดขัด